Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Hukuk Fakültesi
Genel Bilgiler

Öğretim süresi dört yıl olup, fakültemizde I. ve II. Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. Mevcut öğrenci sayısı 3.100’dür. Hukuk Fakültesine ÖSYM tarafından yapılan ÖSY Sınavı ile normal, YÖS ile yabancı uyruklu, DGS sınavı ile dikey geçiş ve Fakültemiz yönetim Kurulunun kararıyla da yatay geçiş öğrencileri alınmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında I. Öğretim için 400 öğrenci, II Öğretim için 100 öğrenci alınmış bulunmaktadır. Bunun dışında, denklik almış öğrencilerden gerekli şartları taşıyanlar da fakültemize kabul edilmektedir. Öğrencilerin başarı değerlendirmesi klasik usulde yazılı sınav sistemine göre yapılmakta, sınavlarda klasik soruların yanı sıra hukuk uygulamasına yönelik sorular da sorulmaktadır. Dersler yıllık olarak verilmekte olup, her öğretim yılında bir vize, bir final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Vize sınavları sonucu öğrencinin almış olduğu notun % 30’u, final veya bütünleme sınav sonucunun ise % 70’i dikkate alınarak yapılan hesaplamada 100 puan üzerinden 50 puan alan öğrenciler o dersten başarılı sayılmaktadır
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular