Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Mühendislik Fakültesi
Genel Bilgiler

Mühendislik; endüstriyel yapıların, makinelerin, cihazların ve günlük hayatımızdaki diğer sistemlerin tasarımını, üretimini, kurulmasını, geliştirilmesini,çalıştırılmasını ve bakımını konu alan bir meslek koludur. Mühendis; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinden kazandığı bilgi, deneyim, ve pratikle, mevcut imkanları ve malzemeleri, insanların ve toplumun faydalanması için en uygun ve ekonomik şekilde kullanmak üzere eğitilir. Mühendislik kesinlikle var olanı tekrar etmek değildir, yeni bir ürün veya çözüm geliştirmektir. Bu sebeple öğrencilerimizin var olan bilgileri doğrudan belleyerek değil, düşünerek ve sorgulayarak öğrenmesi amaçlanır.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne giren lise mezunları, buradan sıradan bir mühendis olarak mezun olmazlar. Karşılaştıkları her problemin teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarını göz önüne alarak disiplinlerarası yaklaşımlarla çözmek için düşünmeyi öğrenerek mezun olurlar. Aldıkları dersler, yaptıkları ödevler ve projelerin hepsi bu yolda düşünme fonksiyonlarını keskinleştirecek birer aletten ibarettir. Bu süreçiçerisinde sadece alıcı olarak değil; aldıklarını işleyici, yorumlayıcı ve değerlendirici olarak da düşüncelerini ortaya koymaları kendilerinden beklenir. Amaç, toplumun kendilerine verdiğinin fazlasını kaliteli olarak topluma geri vermelerinin gerektiği kültürünü onlara aşılamaktır.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitimin İngilizce olması, devamlı araştırma ve uygulama ağırlıklı çalışan bir öğretim kadrosunun bulunması, öğrencilerin özlenen standartlarda yüksek nitelikli yetişmesi için gerekli en önemli unsurlardır. Fakültemizde aşağıdaki Bölümlerimizde lisans eğitimi verilmektedir:

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular