Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Yazı İçeriği

Türk Eğitim Vakfı 2014–2015 Öğretim Yılı Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Müracaatları

Adayların, dosyalarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz hazırlayıp TEV’e iletmesi zorunludur.  

Her madde için TEV’e son dosya verme tarihi her maddenin sonunda verilmiştir.

DOĞRU ve EKSİKSİZ MÜRACAAT İÇİN;

  • Öncelikle ilan metninin sonuna kadar dikkatlice okunması,
  • Hangi madde için müracaat edilecekse o maddenin devamında ve ekinde bulunan belgelerin her birinin çıktısının alınması ve dikkatlice sonuna kadar okunması,
  • Müşterek burs verdiğimiz kurumların formlarının da eksiksiz doldurulması,
  • Yalnızca açıklama yazımızda belirtilen belgelerin dosyalanması ve hazırlanması,
  • Başvuru ve dosya teslim tarihlerine dikkat edilmesi,
  • Belirtilen şartlar kesindir bu nedenle şartlara uygun olmayanların adaylıkları kabul edilmez.
  • Belgeler sıralı şekilde telli plastik dosyaya düzenli delinip takılmalıdır. Ayrıca plastik folyolara koymamaya dikkat ediniz.

 

YÜKSEK LİSANS BURSLARI:

1)   a) A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde; Bilgisayar, Sistem, Biyomedikal, Elektrik-Elektronik ve İletişim Mühendisliği, Moleküller Biyoloji, Genetik ve Kök Hücre (Bu alanlarında öğrenim görenler) İşletme Yönetimi (MBA) (Mezun ve en az 2 yıl iş tecrübeliler), Eğitim BilimleriHukuk, Mimarlık, (Bu alanlarda öğrenim görenler), Sürdürebilirlik, Teknoloji Politikası ve Yönetimi, Doğal Kaynaklar, Çevre Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler),Tarımsal ve Kırsal Kalkınma (Ziraat, işletme, Ekonomi öğrenimi görenler) Bitkisel Biyoçeşitlilik - Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği ile ilgili alanlarda öğrenim görenler), (TEV’e son dosya teslim tarihi 31Aralık 2013) 

b)  İtalya’da; TEV-FIAT Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanında öğrenim görenler (Detay bilgiler açıklamada verilmiştir), (TEV’e son dosya teslim tarihi 14 Şubat 2014) 

İlgili bilgi ve belgeler için tıklayınız

TEV ABD ve Batı Avrupa burs acıklama yazısı

TEV Müracaat formu

ABD-Batı Avrupa Ülkeleri üniversite listeleri

 

2) İngiltere’de; TEV-İngiltere Hükümeti Chevening Programı müşterek burslusu olarak; İnsan Hakları, Yargı Reformu / Hukuk, AB Uyum Süreci Reform Çalışmaları, Çevre Çalışmaları, Finans, Dış Politika, Bölgesel Politikalar ve Göç alanlarında ilgili fakültelerden mezun durumda olmaları ve en az 2 yıl iş deneyimine ya da benzer deneyime sahip olmaları, (Detaylı bilgiler açıklama yazısında mevcuttur) TEV-İngiltere Hükümeti Chevening Programı bursu online son başvuru tarihi 1 Kasım 2013(http://www.chevenig.org/turkey), TEV’e son belge teslim tarihi ise 29 Kasım 2013. 

İlgili bilgi ve belgeler için tıklayınız 

TEV-İngiltere Hükümeti Chevenig Müşterek burs açıklama yazısı

TEV Müracaat formu 

 

3)   Almanya’da; TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) müşterek burslusu olarak; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Dili İngilizce veya Almancadır) Avrupa veyaUluslararası Hukuku (Hukuk öğrenimi görenler, öğrenim dili Almanca) ile yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenler,

     (Almanya’daki üniversiteler için. http://www.daad.de/deuschland/studienangebote/06005.de.html.)

    (TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Mart 2014) 

İlgili bilgi ve belgeler için tıklayınız 

TEV-DAAD Açıklama yazısı 

TEV Müracaat Formu

DAAD referans mektup örneği

 

4)   Fransa’da; TEV-Fransa Büyükelçiliği Mastır öğrenimi için müşterek burs verecektir. Burslar yalnızcaMaster 2 öğrenimi için verilecektir ve tüm alanları kapsamaktadır. Öğrenim dili Fransızca (minimum B2) veya İngilizcedir. Fransa’daki Üniversiteler için www.turquie.campusfrance.org Ayrıca, İngilizce eğitim veren üniversite ve programlara http://www.campusfrance.org/en/espace-documentaires/offre-de-formations-domaines-d%E2%80%99etudes-et-de-recherche/catalogues-de-formations/taugh adresinden ulaşılabilir. (TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Mart 2014) 

İlgili bilgi ve belgeler için tıklayınız

TEV-Fransa Büyükelçiliği açıklama yazısı

TEV Müracaat Formu 

 

5)   Danimarka’da; Danimarka Teknik Üniversitesi’nde (İngilizce) Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, PetrolRüzgar Enerjisi Mühendislikleri ile Biyoteknoloji dallarında öğrenim görenler(TEV’e son dosya teslim tarihi 31 Aralık 2013) 

İlgili bilgi ve belgeler için tıklayınız

TEV-Garring Vakfı açıklama yazısı

TEV Müracaat Formu

 

6)   İspanya’da; TEV-IE Business School Madrid mastır öğrenimi için İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Kurumsal İletişim, Görsel Medya İletişimi, Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışları alanlarındawww.ie.edu    (Son Müracaat tarihi 14 Şubat 2014)

İlgili bilgi ve belgeler için tıklayınız  

TEV - IE açıklama yazısı

TEV Müracaat Formu

 

7)   Japonya’da TEV-Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) müşterek burs imkanı, İngilizce İşletme Yönetimi (MBA) ve Uluslararası ilişkiler alanlarında (detaylı bilgi web sayfamızdadır) (TEV’e son belge teslim tarihi 10 Şubat 2014)

İlgili bilgi ve belgeler için tıklayınız 

TEV-Japonya açıklama yazısı

TEV Müracaat Formu

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a)     T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (1983 doğumlular başvurabilirler.)

b)    Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. (İşletme Yönetimi için mezun ve en az 2 yıl iş tecrübesi olanlar)

c)     Yükseköğrenim süresince alınan genel not ortalaması 4’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 olması ve sadece Türkiye’deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görmek,

d)    Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.

e)     Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak. 

MÜRACAAT: Adaylar bir madde için müracaat edebilirler. Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar, başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri ilanımızın ilgili maddelerin ekindeki dosyalardan alabilirler. Belgeleri TEV’den temin etmek isteyenler, ilgili tarihe kadar alabilirler.

DOSYA TESLİM: Adaylar, yukarıdaki maddeler için ayrı konuları içeren tamamlayıcı bilgiler metninde belirtilen belgeleri ve başvuru formlarını eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç ilgili maddede belirtilen tarihe kadar TEV’e ulaştırmak zorundadır. Formu eksik dolduranlar ile istenilen niteliklere uygun olmayanların müracaatları kabul edilmez.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların müracaatları kabul edilmez. 

BAŞVURU VE DOSYA TESLİM ADRESİ:

Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat:8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL                         

Fax: 0212–272 62 17

E-mail: yurtdisiburs@tev.org.tr| Eğitim | 4298 Okuma | 24-11-2013 |
Marmara Mezun
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular