Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Hukuk
Genel Bilgiler

Öğretim süresi dört yıl olup, fakültemizde I. ve II. Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. Mevcut öğrenci sayısı 3.100’dür. Hukuk Fakültesine ÖSYM tarafından yapılan ÖSY Sınavı ile normal, YÖS ile yabancı uyruklu, DGS sınavı ile dikey geçiş ve Fakültemiz yönetim Kurulunun kararıyla da yatay geçiş öğrencileri alınmaktadır. 2006-2007 öğretim yılında I. Öğretim için 400 öğrenci, II Öğretim için 100 öğrenci alınmış bulunmaktadır. Bunun dışında, denklik almış öğrencilerden gerekli şartları taşıyanlar da fakültemize kabul edilmektedir. Öğrencilerin başarı değerlendirmesi klasik usulde yazılı sınav sistemine göre yapılmakta, sınavlarda klasik soruların yanı sıra hukuk uygulamasına yönelik sorular da sorulmaktadır. Dersler yıllık olarak verilmekte olup, her öğretim yılında bir vize, bir final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Vize sınavları sonucu öğrencinin almış olduğu notun % 30’u, final veya bütünleme sınav sonucunun ise % 70’i dikkate alınarak yapılan hesaplamada 100 puan üzerinden 50 puan alan öğrenciler o dersten başarılı sayılmaktadır.


Misyon

Atatürk ilkeleri ışığında oluşturulmuş yasal mevzuat çerçevesinde, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı ve vermiş olduğu eğitim sonrası bu değerlere sahip çıkacak yeni nesiller yetiştirmeyi hedefleyen, öğrenci odaklı eğitim sistemini benimseyerek uluslararası alanda büyük başarılar kazanmayı kendine ilke edinmiş, “hukuk” un temel öğreticisi ve “hukuka uygunluğun” eğitim alanındaki yol göstericisidir.

Bu açıdan Hukuk Fakültemiz; Atatürk İlkelerine bağlı öğretim, araştırma,toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürütülerek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgiler ile donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


Vizyon

Kurumumuz, dünyada kabul gören temel hukuk eğitimi ilkeleri çerçevesinde, eğitimin sadece fakültedeki öğrenim süresi ile sınırlı kalmadığı, öğrencilerin seçmiş oldukları alanlarda uzmanlaşmaya dayalı ve dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek, kendi bünyesine uyarlayan ve bu çerçevede sürekli gelişim gösteren, uluslararası alanda saygınlık ve kabul gören bilimsel çalışmaların yayınlanmasını teşvik eden, ayrıca toplumun her kesimine “hukuk danışmanlığı” yapabilmek amacı ile bilimsel yayınlarını ulaştırmaya çalışan ve bu sayede “kamu hizmeti” görevini de etkin bir biçimde yerine getiren bir kültüre sahiptir.

Bu ışık altında;

· Kaynak ve çerçevesi zengin,
· Kurumsal öğrenmeyi destekleyen çalışmaları,
· Katılımcılığı destekleme çalışmaları,
· Çağdaş bir Hukuk Fakültesi olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim,hukuk ve sanata önder çalışma atağı olması,
· Paydaşları ile etkin iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip bir fakülte olması için çabası olacaktır.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular