Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
İlahiyat Fakültesi
Genel Bilgiler

Fakültemiz 1959 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı dört yıllık yüksek okul olarak açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün, 1982 yılında Marmara Üniversitesine bağlanması ile İlâhiyat Fakültesi’ne dönüşmüş ve bu tarihten itibaren M.Ü. İlâhiyat Fakültesi olarak eğitim öğretim vermektedir. Öğrenim süresi dört yıl olan Fakültemiz Lisans Programlarıyla ülkemizin Yüksek Öğretim Sistemi içerisinde Yüksek Düzeyde Din Öğretimi vermeye devam etmektedir.FİZİKİ YAPI VE EĞİTİM KADROSU

Üniversitemizin Bağlarbaşı Kampüsü'nde Temmuz 2011 tarihi itibariyle Dekanlık, Ebû Hanife, Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre ve Kütüphane adlarıyla tanımlanan 5 değişik binada; 116 Akademik Personel (46 Profesör, 18 Doçent, 19 Yardımcı Doçent, 12 Öğretim Görevlisi, 21 Araştırma Görevlisi); 42 İdari Personel ile 1000 civarında Lisans ve 750 civarında Y.Lisans/Doktora öğrencisine hizmet vermektedir.ÖĞRENCİ KABULÜ

Fakültemizin öğrenci kontenjanı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) yoluyla belirlenmektedir. Bunun yanı sıra Yurtdışında olan, Türk ve Akraba Topluluklarında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adayların YÖS dışında kabul edilen uluslar arası sınavlardan Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden birine sahip olmaları halinde öğrenci kabul etmektedir.

Fakültemiz 2004-2005 eğitim öğretim yılında yapılan Akademik Ranking Araştırmasına göre, en iyi on ilâhiyat fakültesi arasında birinci sırayı almıştır. 2006-2007 öğretim yılı itibarîyle Fakültemiz ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ÖSS ve YÖS sınavları sözel puanı ile öğrenci almaktadır. ÖSS sınav sonuçları açısından Fakültemiz, tüm İlahiyat Fakülteleri içerisinde en yüksek puanla öğrenci kabul edilen fakültedir.ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Sokrates Erasmus Programı çerçevesinde Fakültemiz; Çek Cumhuriyeti, Pardubice Üniversitesi, Norveç, Volda Üniversitesi ve Almanya, Münster Üniversitesi ile imzaladıgı ikili anlaşmalara sahiptir .KULÜPLERİMİZ VE AKTİVİTELERİ

Fakültemizde üniversitemize bağlı olarak kurulan, 'Bilgi ve Değerler Kulübü' ve 'Klasik Türk Sanatları ve Kültürü Kulübü' adlarını taşıyan iki öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. Öğrenci kulüp ve platformlarım[z akademik, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarla yoğun ders programları arasında öğrencilerimize renkli bir sosyal hayat sunmaktadır.EĞİTİM DİLİ

İlahiyat Fakültesi'nde öğretim dili Türkçe'dir. Kurumumuzda ayrıca Arapça, İngilizce ve Farsça gibi yabancı dil dersleri ve kursları yanında Osmanlı Türkçesi ile ilahiyatçılığı uluslararası düzeyde gerçekleştirmeye imkân veren bilimsel öğrenme ortamları bulunmaktadır.DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Fakültemizde her öğrenciye danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrenciler rehberliğe ihtiyaç duydukları konularda kendilerine Fakülteye kayıtları esnasında belirlenmiş olan öğretim üyeleriyle görüşebilmekte ve onların danışmanlıklarından istifade edebilmektedir-ler. Her öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı azamî dörttür.SANAT FAALİYETLERİMİZ

Fakültemizin Türk Din Musikisi Korosu, yurtiçi ve yurtdışında zengin Klasik Türk Musikisi ve Dinî Musikî repertuarıyla başarılı konserler vermiştir. Türk-İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalına bağlı öğretim elemanlarımız ve öğrencileri, yurtiçi ve yurtdışında hat, tezhib gibi kitap sanatları ile ilgili sergiler açmışlardır. Öğrencilerimize, fakültemiz öğretim üyeleri öncülüğünde, ücretsiz olarak Ebrû, Hüsn-i Hat ve benzeri uygulamalı geleneksel Türk sanatları kursları verilmektedir.VAKFIMIZ

M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı 1974 yılında kurulmuş olup, İlâhiyat Fakültesi'nin bina ve tesislerini, korumayı geliştirmeyi ve genişletmeyi; öğrenciler için burs vermeyi, yurt yapmayı, eğitim öğretimin gerekli kıldığı ihtiyaçları karşılamayı amaç edinmiştir.

Vakfımızın öğrencilere yönelik etkinlikleri şunlardır:
*Ögrencilere burs vermek
*Başarılı öğrencileri ödüllendirmek
*Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak maksadı ile kurslar, geziler
konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek
*Öğrencilere yurt ve servis hizmeti sunmak
*Kitap satış merkezinde öğrencilere ihtiyaç duyduklan kitapları temin etmek
*Ders notu, fotokopi vs. hizmetleri vermek
*Fakülte Kütüphanesine kaynak eser alımını desteklemek
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular