Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
VİZYON

-Faaliyetleri, paydaşların erişimine açık, liyakate önem veren, işbirliği, dayanışma ve paylaşma ilkelerini benimseyen, yenilikçi, yaratıcı, geleceğe inanan, toplum yararı gözeten bireyler yetiştiren kurum olmak,

-Toplum sağılığı ve refahının geliştirilmesinde alanını daha etkin hale getirmiş; eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreten, uluslar arası bilimsel platformda saygın, izlenen ve kaynak gösterilen bir konuma gelmek,

-Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslar arası değişim programları ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak konusunda etkin bir kurum olmak,

-Toplum sağlığını tehdit eden alanlarda koruyucu yöntemler geliştirmek,

-Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve uluslar arası çağdaş düzeye ulaşmasını sağlamak.MİSYON

-Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, 21. Yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak hizmet üretebilen meslek insanları yetiştirmek,

-Sağlıkla ilgili multidisipliner çalışmalar yürütmek,

-Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak,

-Üretilecek hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmak,

-Sağlık hizmeti ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular