Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Teknoloji Fakültesi
Genel Bilgiler

T.C. Marmara Üniversitesi’nde, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 öğretim yılını geçmemek üzere ilgili Bakanlar Kurulu ile kapatılması kararlaştırılan Teknik Eğitim Fakültesi’nin altyapısında yeni bir Fakülte olarak 2010–2011 eğitim–öğretim yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kurulmuş ve bu Fakülte’de 11 Öğretim Üyesi ile birlikte 5 Mühendislik Bölümü açılmış, bunlardan 3 tanesine; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nin diğer 2 Bölümü olan Tekstil Mühendisliği ve Elektrik–Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde kurulum aşamaları devam etmekte ve yeni diğer Bölümlerin ön hazırlıkları da yapılmaktadır.

2010–2011 eğitim–öğretim yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nin Mühendislik Bölümlerinin (İntibak sınıfı hariç) 1. sınıfları için hem Türkiye’deki akreditasyon kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun hem de Uluslar arası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanmış ders programları, konularında uzman olan ilgili ders öğretim üyeleri vasıtasıyla devreye sokulmuş ve örgün öğretim başlamıştır.

Amacı; öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eksikliklerini tamamlayarak onları mühendislik eğitimine hazır hale getirmek olan İntibak sınıfları için de konularında yetkin olan öğretim görevlileri (Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Öğretmenleri) görevlendirilmiştir.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular