Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Diş Hekimliği Fakültesi
Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim programları verilmektedir. Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı bir geçmişi olan Üniversitesinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş fakülte düzeyini yakalayan Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır.

40 yıllık geçmişi olan Fakülte İngilizce eğitim veren tek Dişhekimliği Fakültesi olarak bugün ÖSS sıralamasında en üst sıralardadır. Bugün yürüttüğü eğitim sistemi şöyle özetlenebilir:

Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitim ve yabancı dili yeterli olmayan öğrenciler için 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimini kapsar. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve dişhekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. Öğrencilerin daha fazla pratik yaparak mezun olabilmeleri için daha önceden 2 yıl olan klinik çalışmaları 3 yıla çıkartılmıştır. 3. sınıftan itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı dişhekimliğinde eskisinden daha fazla klinik uygulama imkânına kavuşmuşlardır. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında dişhekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. 2005–2006 eğitim-öğretim yılında uygulanan staj sistemi yeniden düzenlenerek 5. sınıf öğrencilerine Entegre staj uygulaması getirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz hastalarımızın tedavilerini baştan sona kadar kendileri tek bir klinikte tamamlayarak gerçek dişhekimi nosyonuna sahip olarak mezun olma şansına sahiptirler. Bu amaçla son derece modern teknolojiyle donatılmış olan Multidisipliner klinik hizmete açılmıştır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır.

Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren fakültemiz yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış ve yabancı uyruklu öğrenciler için master ve doktora programları açılmıştır. Master programı en az 2 yıl sürer. Öğrenci teorik, teorik/pratik dersleri alarak programın öngördüğü krediyi zorunlu ve seçmeli derslerle tamamladıktan sonra tez yazımına başlar. Master tez savunmasını başarıyla geçen öğrenciler “Bilim uzmanı” olurlar.Yatay Geçiş

Yüksek öğretim kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik maddesine göre işlem yapılmaktadır.Laboratuvarlar

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 4 adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin klinik öncesi eğitimlerinin verildiği preklinik laboratuvarı ve protez uygulamalarının yapıldığı bir adet laboratuvar da halihazırda hizmet vermektedir. Bunlardan başka gerek fakültemiz gerekse fakülte dışı akademik çalışmalar için düzenlemiş olduğumuz AR-GE laboratuvarımız bulunmaktadır.İş Olanakları

Fakültemiz öğrencileri, mezun olduktan sonra gerek serbest dişhekimi olarak gerekse kamu kurumlarında kurum dişhekimi olarak çalışabilmektedirler.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular