Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Avrupa Birliği Enstitüsü
Avrupa Birliği Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yapmasından hemen sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur.

Enstitünün temel amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar yetiştirmek, Türk sanayi ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmaları kanalize etmek suretiyle azami yarar sağlamaktır.

Enstitü'de üç anabilim dalı; AB Hukuku, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ve AB İktisadı bulunmaktadır. 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından enstitüye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi (Jean Monnet Centre of Excellence) ünvanı verilmiştir. Enstitü ayrıca, Türkiye'de alanında ilk olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi ile öğrencilerine ve ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Kuruluşundan bu yana enstitüde 50'den fazla yabancı öğretim üyesi ders vermiş, seminerlere katılmıştır. Bu öğretim üyeleri arasında Avrupa Hukuku'nun kurucularından sayılan Prof. Dr. Dominik Lasok, Avrupa Toplulukları Komisyonu Eski Onursal Genel Sekreteri ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Eski Rektörü Emile Noel, Avrupa Parlamentosu Eski Basın Sözcüsü Dr. Guy Vanhaeverbeke gibi ünlü isimler de bulunmaktadır. Ayrıca enstitü Brüksel'de bulunan TEPSA (Trans European Policy Studies Association) ile yakın işbirliği halindedir.

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Avrupa Topluluğu Çalışmaları Derneği'nin (ECSA) Türkiye ayağı olan Avrupa Topluluğu Araştırmaları Türk Üniversite Birliği'nin (TUNAECS) faaliyetleri de enstitümüzce yürütülmektedir. Birçok projeye ve yayına imza atmış olan enstitü, halihazırda çeşitli projeler sürdürmekte, çeşitli kitapların yanı sıra alanındaki tek düzenli akademik yayın olan Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi'ni (Marmara Journal of European Studies) yayınlamaktadır.


Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Jean Monnet Projesi kapsamında oluşturulmuşlardır. Jean Monnet Projesi, üniversiteler ve (yüksek öğretim denklikleri ulusal yetkililer tarafından kabul görmüş) yüksek öğretim kurumlarını hedeflemektedir.

Genel amaç; başlangıç maliyetlerinde yardım yapma yoluyla üniversitelerde Avrupa bütünlemesi çalışmalarına yardımcı olmaktır. Jean Monnet Projesi Avrupa bütünleşmesi hakkında bilgi ihtiyacına cevap verdiği gibi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Avrupa bütünleşmesi ve Avrupa Birliği gelişmeleri alanlarında daha fazla bilimsel kaynağın ve akademik faaliyetin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu amaçla da, topluluk hukuku, Avrupa ekonomik bütünleşmesi, Avrupa politik bütünleşmesi ve Avrupa inşa sürecinin tarihçesi gibi sosyal bilimler konularını hedef almaktadır.

Jean Monnet Avrupa Mükemmeliyet Merkezleri, Avrupa bütünleşmesiyle ilgili çalışma ve araştırmalar için bilimsel ve insani kaynaklarla dokumanların bir veya daha fazla üniversite arasında paylaşıldığı ve Avrupa bütünleşmesinde uzmanlaşmış bir çatı oluşturmaktadır. Avrupa Mükemmeliyet Merkezleri Projesi, üniversitelerin kaynaklarını Avrupa Bütünleşmesi alanına yoğunlaştırmalarına olanak sağlamak ve hem üniversitelerin içinde hem de bölgesel seviyede faaliyetleri geliştirmek için Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü bütün Avrupa’da yer alan “Avrupa bütünleşmesi”nin üniversite ve yüksek öğretimde desteklenmesini amaçlayan az sayıdaki mükemmeliyet merkezinden biridir. 2005 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Mükemmeliyet Merkezi unvanı almaya hak kazanan enstitü çalışmalarını pekçok alanda sürdürmektedir.

Avrupa ile ilgili güncel gelişmelerin Türkiye’de daha bilinçli takip edilmesiyle birlikte öğretim, uzmanlık ve çeşitli yayınların çıkartılması yoluyla bu alanda eğitim ve araştırmanın teşvik edilmesine gayret göstermektedir. Enstitünün Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi unvanı kapsamında AB ile ilgili alanlarda gerçekleştirdiği başlıca faaliyetler şunlardır:

Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde AB hukuku, AB siyaseti ve uluslararası ilişkiler ve AB iktisadı alanlarını içeren Avrupa çalışmalarıyla ilgili lisans sonrası eğitim verilmesi;

Bu alanda araştırma ve projeler gerçekleştirilmesi;

Akademik dünyaya bilgi ve tartışma ortamı sağlama amaçlı konferansların düzenlenmesi;

9 Mayıs Avrupa günü kutlamaları organizasyonlarının hazırlanması;

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi ve belirli olaylara özel makaleler yoluyla özgün ve bilimsel çalışmaların yayınlanması;

TUNAECS – Türk Üniversiteleri Avrupa Çalışmaları Birliği’nin sekreterlik görevinin yürütülmesi ve Avrupa çalışmalarında yer alan diğer üniversite, merkez ve akademisyenlerin arasında koordinasyon sağlanması;

Bünyesindeki Avrupa Dokümantasyon Merkezi yoluyla Avrupa Birliği ile ilgili bilgilerin yayılmasına katkı sağlanması;

Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde kamuoyunu Avrupa Birliği’ndeki gelişmeler ve Türkiye – AB ilişkileri konusunda bilgilendirecek konferans ve toplantıların düzenlenmesi.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular