Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Eczacılık Fakültesi
Genel Bilgiler

Çekirdeğini l963 senesinde faaliyete geçen Özel İstanbul Ezacılık Yüksek Okulunun teşkil ettiği M.Ü.Eczacılık Fakültesi, l971 yılında devletleştirilerek İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Eczacılık Yüksek Okulu adını aldı ve 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile kuruldu. Fakültede halen, 19 Profesör, 8 Doçent, 23 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi, 31 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman görev yapmaktadır. Genel İdari Hizmetler Sınıfında 18, Sağlık Hizmetler Sınıfı 4, Teknik Hizmetler Sınıfı 1, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 4 kişi çalışmaktadır. 2004 yılında öğrenci sayısı 485 olan fakültenin öğrenci kontenjanı 110’dur ve eğitim-öğretim süresi 5 yıl’dır, mezunlarına “Eczacı” diploması verilir.

Fakültede değişik çalışma alanlarına yönelik olarak, eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında geniş çapta tıp ve hasta odaklı eğitim yapılmaktadır.Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik farmasi konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, muhasebe derslerinin yanısıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.

Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme olanağına sahiptirler. Bunlar arasında serbest eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını en yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Yukarıda adıgeçen yerlerde eczacılar ilaç konusunda danışman görevi görerek tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Eczacılar ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte, ayrıca, ilaç ve gıda kontrol birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin üretim ve pazarlamasında görev alabilmektedirler. Biyolojik ve bitkisel kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında da çalışmaktadırlar. Gelecekte, evde tedavi, bakım evleri gibi değişik alanlarda da eczacı önemli görevler üstlenecektir. Askeri eczacılık da mezunların ilgiyle görev yaptıkları bir alandır.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular