Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Uygulama
Prof.Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi


VİZYON

?Okul öncesi eğitimin evrensel amaçları çerçevesinde, güvenli ve sevgi dolu bir eğitim ortamında 3-6 yaş grubu çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini, gereksinimlerini ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri; geleceğin düşünen, sorgulayabilen, yaratıcı, üretken ve aydınlık yüzlerini yetiştirmektir.


MİSYON

Çağdaş eğitim ilke ve değerleri ışığında, MARMARA ÜNİVERSİTESİ deneyimi ve kadrosuyla, okul öncesi eğitim alanında örnek uygulama modelleri oluşturmak; çocuk merkezli yaklaşımla, alanındaki yenilikleri eğitim ortamına taşımak; yaratıcı, özgüveni yüksek, eleştirel düşünme becerilerine, sorumluluk bilincine ve toplumsal değerlere sahip bireyler için ailelerin de katılımının sağlandığı gelişimsel eğitim programları geliştirmek ve uygulamaktır.

EĞİTİM FELSEFESİ


Yaşamın temelini oluşturan okulöncesi dönemde, yapılan tüm eğitimsel çalışmaların öğrencilerimize anlamlı katıkılar sağlaması için eğitim ilkelerimiz;

Gelişim(fiziksel, sosyal-duygusal, dil, bilişsel) özelliklerini dikkate alarak, bireysel farklılıklarına uygun, eğitim programları geliştirmek ve eğitim ortamı düzenlemek,
Tüm gelişim alanlarında etkin destek sağlayarak ilköğretime hazırlamak,
Kendilerini özgürce ifade edecekleri, saygı, sevgi, işbirliği, yardımlaşma, hoşgörü, paylaşma duygu ve davranışlarını geliştirecekleri demokratik eğitim ortamları sunmak,
Öğrenci merkezli, aktif öğrenme ortamları oluşturmak,
Özgüven ve öz denetim sahibi olmalarını sağlayacak sosyal ve bireysel ortamlar oluşturmak,
Yaratıcı, aktif deneyimler sağlamak,
Kendi yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirmek,
Aileleri eğitim ortamına dahil etmek,
Yüksek kalite anlayışı içinde etkili bir uygulama ve değerlendirme sistemi geliştirerek uygulamaya koymak.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular