Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Atatürk Eğitim Fakültesi
Genel Bilgiler

Atatürk Eğitim Fakültesi, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretime öğretmen yetiştiren bir kurumdur. Fakülte bünyesinde 10 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere bağlı 22 anabilim dalı vardır. Anabilim dallarının her biri ayrı diploma veren, bağımsız birer öğretmenlik programıdır. 2009 - 2010 öğretim yılı itibariyle Atatürk Eğitim Fakültesi, 27 Profesör, 19 Doçent, 60 Yardımcı Doçent Doktor, 53 Öğretim Görevlisi, 61 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 220 akademik personel ile 6.950 birinci öğretim ve 1.005 ikinci öğretim olmak üzere toplam 7.955 öğrenciye hizmet vermektedir.

1998 yılında gerçekleşen yeniden yapılanmayla birlikte, lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere, iki ayrı düzeyde eğitim ve öğretim vermektedir. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü ile Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim süresi, 3,5 + 1,5 yıl olmak üzere, toplam 5 yıldır. Bu bölümlerin programları, Fen - Edebiyat Fakültesi ile birlikte yürütülmektedir. Buna göre öğrenciler, 3,5 yıllık birinci devrede, Fen - Edebiyat Fakültesi'nde, kendi branşları ile ilgili bölümlerde, alan derslerini almaktadır. İkinci devrede ise, öğretmenlik formasyonu ile ilgili teorik ve uygulamalı bir eğitimin verildiği tezsiz yüksek lisans öğrenimi görülmektedir. Diğer programlarda, dört yıllık, lisans düzeyinde bir eğitim ve öğretim verilmektedir. Yeni yapılanma ile birlikte, öğretmenlik eğitimini teorik olmaktan kurtarmak için, fakülte - okul işbirliğine büyük önem verilmiş; buna paralel olarak, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ayrılan süre arttırılmıştır.

Türkiye'nin en köklü öğretmen yetiştiren kurumu olan Atatürk Eğitim Fakültesi; Marmara Üniversitesi'nin İstanbul'un Anadolu yakasındaki Göztepe kampüsündedir.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular