Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Alman Dili ve Edebiyatı
1991 yılında öğretime başlayan bölümün amacı Alman ve Türk kültürü arasında bilimsel anlamda bir köprü kurmaktır. Bunun için Alman kültürünü, felsefesini yansıtan klasik eserleri incelemek ve çözümlemek suretiyle çalışmalar yapılır. Önde gelen şair ve yazarların eserleri üzerinde Alman ruhunun özü ortaya çıkarılır. Filoloji biliminin sistematiğine uygun olarak, Alman Dili ve Edebiyatı başlangıcından günümüze kadar yazılı eserler üzerinde araştırılır. Alman dilinin yüzyıllar boyunca geçirdiği evreler dilbilimsel yöntemlerle öğretilir.

Filolojinin amacı birçok kişinin sandığı gibi yabancı bir dil öğretmek; bunun edebiyatı aracılığıyla genç öğrencilere o yabancı kültürü tanıtmak ve o kültürü benimsetmek değildir. Derslerde incelenen edebî metinler sadece yabancı bir kültürü anlayabilmek için araç olarak kullanılır.

Alman dilinin tarihsel gelişimi içinde nasıl bir yol aldığını anlatmak için kültür tarihiyle bağ kurulur. Dil, hem zaman içindeki türlü kullanılma biçimleri ve bunların ardındaki dünya görüşleriyle birlikte ele alınır. Çünkü bir dilin kendi kültürü içinde gösterdiği gelişmeleri birçok yönden görmek aynı zamanda onun edebî gelişimini de görmeye ışık tutacaktır. Burada dil tarihi dersleri çok büyük önem taşır.

Bölümün hedefi, iyi bir filoloji öğrenimi için söz konusu olan yabancı milletin kültür tarihi üzerindeki bilgileri etraflıca araştırmak ve bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarmaktır. Bölümdeki derslerde bu konular ayrıntılı bir biçimde işlenmektedir. Başarılı bir filolojik eğitim ancak bir milletin bütün mâneviyatına nüfuz edildiğinde gerçekleşiyorsa; o zaman Batı filolojilerini seçen bir eğitim ya da çalışma söz konusu olduğunda, bu amaca ulaşabilmenin yolu da önce Batı'yı ve bunu kavramak için de onun klasik kültürel köklerini bilmekten geçecektir.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular