Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Misyon

28 yıllık bir deneyime sahip olan fakültenin en fazla değer v erdiği hususlar; çağdaş bilgi düzeyine sahip bireyler yetiştirmek, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran bireylerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamaktır. Çağdaş, Atatürk ilke ve hedeflerine bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven mezunlar vermektir. Fen-Edebiyat Fakültesi bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz edilen bir kurum olmayı temel misyon olarak belirlemiştir.Vizyon

Fen-Edebiyat Fakültesi temel bilimler alanında kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz fen ve sosyal bilimler alanında topluma, endüstriye ve bilime hizmette öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra, ileri araştırma ve uygulamalarla dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir. Özellikle Bologna süreciyle, ERASMUS programlarıyla, uluslararası eğitim, kültürel ve akademik işbirlikleri ile öğrencilerin dışa açılmalarına önem verilmektedir.Genel Bilgiler

2011 yılında kuruluşunun 29. yılını kutlayan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde, eğitim süresi dört yıl olan Lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim dili çoğu bölümde Türkçe olmakla birlikte Sosyoloji Bölümü'nde İngilizcedir. Alman Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık bölümlerinde ilgili yabancı dilde eğitim verilmektedir. Bilgi ve Belge Yönetimi, Kimya ve Fizik Bölümleri'nde ise isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okutulmakta ve hazırlık sınıfını başaran öğrenciler bazı seçmeli dersleri İngilizce olarak görebilmektedirler.

Fakültenin aktif öğretim yapılan 15 bölümünde 2009 yılı itibariyle toplam 3440 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrenci kontenjanının doluluk oranı %99 dur. Ayrıca, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde Atatürk Eğitim Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri'nden gelen yaklaşık 1200 öğrencinin ders ve uygulamaları Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

Bölümlerde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik derslerin yanısıra uygulama ve laboratuar dersleri de verilerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile pekiştirilmeleri sağlanmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde 2009 yılı itibariyle 59 profesör, 31 doçent, 52 yardımcı doçent, 11 öğretim görevlisi, 77 araştırma görevlisi ve 2 uzman olmak üzere toplam 232 akademik personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. Alanında iyi yetişmiş, bilimsel araştırma ve yayınlarla ulusal-uluslararası alanda aktif rol oynayanöğretim üyeleri fakültemizin önemli bir zenginliğidir. Öğretim üyelerimiz lisans derslerinin yanısıra çeşitli enstitülerde lisansüstü düzeyde de dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmaktadır. Ayrıca, DPT, TUBİTAK, BAPKO, Avrupa Birliği çerçeve programları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir.

Fakültemiz eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunmak üzere, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planlarını ve Bologna süreci kriterlerini uygulamaya özen göstermektedir. Bologna süreci ve LLP (Lifelong Learning Program) kapsamında ders müfredatları güncellenmiş, program çıktıları ve ECTS kredileri belirlenmiştir (http://llp.marmara.edu.tr/). Stratejik planlar doğrultusunda, iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında aranılan insan gücü yetiştirebilmek amacıyla öğrencilerine çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:

Erasmus Programı: Fakültemizin çeşitli bölümlerinin Avrupa üniversiteleri ile ikili anlaşmaları mevcuttur. Erasmus Öğrenci Hareketliliği ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Programları aktif olarak uygulanmakta, seçilen öğrencilerimiz bölümlerinin yaptıkları ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenimlerinin bir yılını yurtdışında okumaktadırlar. Fakültemiz bölümlerinin yaptığı ikili anlaşmaların listesi Erasmus Birimi sayfasından görülebilir: http://erasmus.marmara.edu.tr/

Çift Anadal-Yandal Programları: Fakültemiz içerisindeki çeşitli bölümler arasında Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmakta; öğrencilerimize ikinci bir diploma veya sertifika alma fırsatı sunulmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları hakkında ayrıntılı bilgi Öğrenci İşleri web sayfasından görülebilir: http://fef.marmara.edu.tr/sayfa/2938/ogrenci/cift-anadal---yandal-programlari

Ayrıca Mühendislik Fakültesinin bazı bölümleri ile de Çift Anadal ve Yandal programları mevcuttur.

Pedogojik Formasyon Sertifikası: Mezun öğrencilerimiz pedogojik formasyon sertifika programını tamamladıkları takdirde öğretmenlik yapma hakkını elde etmektedirler.

Staj: Bilgi ve Belge Yönetimi ile Kimya Bölümlerinde zorunlu staj uygulaması vardır. Bu çerçevede staj yapan öğrencilerimizin iş güvenliği ve kaza sigortası Fakültemiz tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerimiz çeşitli kuruluş ve işletmelerdeki staj kontenjanlarından yararlanmaktadır.

Bütün bunların yanı sıra, öğrencilerimizin daha iyi gelişmesi için Fakültemiz bölümleri kendi alanlarında sene boyunca teknik geziler, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemektedirler. Bu doğrultuda hemen her hafta Fakültemiz konferans salonunda ve üniversitenin salonlarında seminer, konferans, panel, bilgi şöleni, sergi, tartışma, sunum, sinema, konser vb. faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Müziği Topluluğu’nda, Türk Halk Müziği Topluluğunda, spor takımlarında, bilim ve kültür kulüplerinde kendilerini ifade etme ve geliştirme imkânı bulmaktadırlar.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular