Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Arşivcilik Bölümü adıyla, 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1988-1989 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İngilizce ağırlıklı eğitim başlamış ve eğitim-öğretim dönemi İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkmıştır. Arşivcilik olan bölüm adı, Haziran 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Değişen adına uygun olarak bölümün müfredatında da değişikliklere gidilerek kütüphanecilik, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin diğer alanlarında da eğitim verilmeye başlanmıştır. 1994 yılından itibaren M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmekte olup aynı Enstitü bünyesinde 1997 yılından itibaren doktora programı da açılmaktadır.

Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına katılabilmektedir.

Bölümümüz 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi, biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bölümümüze ayrıca Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nden misafir öğretim üyeleri de destek vermektedir.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular