Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Biyoloji
Biyoloji Bölümü

Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kuruluş yıllarında açılan Biyoloji Bölümü, bina ve laboratuarların kurulmasından sonra 1996-1997 yılında öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu ve fen bilimleri içinde ayrıcalıklı bir yere sahip bulunan Biyoloji Bilimi'nde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim verilmektedir.

Bölümün amacı, "Biyolog, Uzman Biyolog ve Dr. Biyolog" yetiştirmenin yanı sıra özellikle son zamanlarda çok önem kazanan ve temelde biyolojiye dayanan çevre sorunları, gen teknolojisi, doku kültürü gibi alanlarda araştırmalar yaparak, toplumu ilgilendiren sorunların çözümüne katkı sağlamaktır.

Fakültemizin diğer bölümleri ile birlikte Biyoloji Bölümü 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında kredili sisteme geçmiştir. Bölümün kurulduğu tarihten itibaren 2003 yılına kadar Bölüm Başkanlığı'nı Prof. Dr. Belma Derman SEMİZ yapmıştır. Bölüm Başkanlığı görevi 2003 yılından itibaren Prof. Dr. Meral ÜNAL tarafından yürütülmektedir.

Türkiye'de Atatürk ilkeleri doğrultusunda başarılı öğrenciler yetiştirmek, konusunda güncel ve ileri bilgi düzeyine sahip, üretken, yaratıcı, topluma ve çevreye saygılı, paylaşımcı, girişimci, takım çalışması yanında liderlik niteliklerine de sahip, uluslararası düzeyde ve nitelikte çalışma yapabilen, tercih edilen üstün nitelikli mezunlar yetiştirmek, bölümün ana görevlerini oluşturmaktadır.

Bu amaçla bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ve eğilimleri de izleyerek temel ve teorik nitelikli çalışmalar yanında, ülke gerçeklerine uyumlu, uygulamaya dönük ve üretken araştırmalara da ağırlık vererek bilgi birikimini sağlamak ve bu yolla araştırmacı ve uygulayıcıların sağlam bilimsel ve teknik altyapıya sahip olmasına da katkıda bulunmaktır.

Ülkemizin gelişimine hizmet eden, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, ulusal alanda ön sırada ve uluslararası alanda da tanınan bir bölüm olmak ana hedefi oluşturmaktadır.

Bu yaklaşıma katkıda bulunacak şekilde yeniden organizasyon ve hedeflere ulaşım stratejilerinin sürekli yenilerek belirlenmesi öncelikli vizyonumuzdur. Üniversite-sanayi ve üniversite-mezunlar arasında işbirliği yapılması, uluslararası projelerde ortak yer alma gibi doğrudan ve doğrudan olmayan desteklerle; özellikle ülkemiz için öncelikli araştırma alanlarında genç bireylerin olduğu kadar akademik unvanlı öğretim elemanlarının birikimlerini kullanmasına da olanak sağlanacaktır.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular