Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İlk ve orta öğretim kademelerinde zorunlu dersler arasında bulunan DKAB derslerini verecek uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla bazı ilahiyat fakültelerinde, 1998-1999 Öğretim yılından itibaren ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümleri kurulmuştur. 2006-2007 öğretim yılında, ilköğretim okullarında görev yapacak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini yetiştirme işi, eğitim fakültelerine verilmiş; bu bağlamda adı geçen fakültelerin bazılarında “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü” açılmış, 2009-2010 öğretim yılında ise ilk mezunlarını vermiştir. Bölümün adı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü" olarak değiştirilmiştir.

Programın hedefi, dört yıllık bir lisans eğitiminden sonra, alanının meslekî yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirilmesidir.

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında sözel puan türünde öğrenci kabul eden bölümün eğitim süresi 4 yıldır.


Bölümün öğrenci kontenjanları ise yıllara göre şu şekildedir:
2006-2007: 64
2007-2008: 56
2008-2009: 65
2009-2010: 65
2010-2011: 1.Eğitim: 126 2. Eğitim: 105

Bölümden mezun olan öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanını alır, MEB okulları ile özel okullarda öğretmenlik yapma imkanına kavuşurlar.

Bir çok anabilim dalında lisansüstü eğitim alma hakkına sahip olan bölüm mezunları genellikle ilahiyat anabilimdalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmaktadırlar. İlahiyat anabilim dalı içerisinde en çok tercih edilen bilim dalları ise Din Eğitimi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğetmenliği bilim dallarıdır.

Bölümümüzde şu an da lisansüstü eğitim programı verilmemektedir.

Geçmiş Dönem Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Faruk Bayraktar (2007-2010)
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular