Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Coğrafya
COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın 19. 01. 2001 gün ve 243 sayılı yazısı uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla 2001 yılında Coğrafya alanında araştırma yapabilecek ve eğitim kurumlarında görev alacak, yüksek düzeyde coğrafi bilgilerle donatılmış, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan coğrafyacılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Eğitim Fakülteleri'nin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde, 2002 yılında, Atatürk Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik, Doç. Dr. Nurten Günal, Doç. Dr. Nuriye Garipağaoğlu, Doç. Dr. Nuran Taşlıgil, Dr. Cemalettin Şahin, Dr. Mehmet Akif Ceylan ve Dr. Halil Kurt'un Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca Coğrafya Bölümüne atanmaları ile akademik kadro oluşmuştur.

Bölümümüze öğrenci alınması 10. 03. 2006 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulunca, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Bölümümüzde 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

Coğrafya Bölümü'nün başlıca amacı; coğrafi olayların oluşum nedenlerini, sorunlarını, sonuçlarını, karşılıklı ilişkilerini yeryüzü genelinde veya bölgesel ölçekte dağılımını açıklayacak bilgilerle donatılmış araştırmayı önemseyen, ortamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunacak, evrensel bilgi ve teknolojiyi en iyi bir şekilde kullanan coğrafyacılar yetiştirmek ve coğrafi araştırmalar yapmaktır.

Bilgi üreten, araştıran, paylaşan, bilgi ve teknolojiyi yakından takip eden, ortamla ilgili sorunlara çözüm üreterek katkıda bulunan bir bölüm olma hedefine ulaşmak isteyen Coğrafya Bölümü'nde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yanında araştırma ve uygulama faaliyetlerinin üst düzeye gelmesi amaçlanmaktadır.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular