Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Kimya
Kimya Bölümü

Kimya Bölümü, Ocak 1987'de kurulup 1988-89 ders yılında 35 öğrenci ile Kimyagerlik öğretimine başlamıştır. Kimya bölümünde, Araştırma laboratuarları öğrenci laboratuarlarından önce kurulmuştur. 1991 Haziran ayında Göztepe'deki inşaat halinde bulunan ve bugün içerisinde bulunduğumuz binaya taşınan ilk bölüm olmuştur. Kimya Bölümü'nde sunulan lisans programı, alanında son gelişmeleri izleyen, çağdaş araştırma-geliştirme çalışmalarına yatkın öğrenciler yetiştirecek şekilde hazırlanmış mesleki bir programdır. Kimya Bölümü'nü bitiren öğrencilere Kimyagerlik (Kimya Lisans) unvanı verilmektedir. Mezunlar, sanayinin seçkin kuruluşlarında Ar-Ge, işletme ve kalite kontrol laboratuarlarında iş bulmaktadırlar. Başarılı öğrenciler yüksek lisans ve Doktora programlarına yurtiçinde ve yurtdışında devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar. Üniversite giriş sınavı ile bu bölümü kazanan öğrencilere bir yıl süreyle isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı verilmektedir. Bu programı başarı ile bitiren veya Hazırlık Okulunun yeterlik sınavını başaran öğrenciler, lisans öğrenimleri boyunca derslerini isteğe bağlı İngilizce destekli olarak alma hakkına sahip olurlar.

Bölümümüzün amacı Cumhuriyet'in temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan öğrenci ve öğretim üyesi ile kimya alanında kabul gören lisans mezunları yetiştirmektir. Uluslar arası düzeyde lisansüstü tezler üretmek ve SCI indeksine giren hakemli dergilerde yayınlamak, stratejik konularda ve ayrıca ülke refahına katkı bulunabilecek araştırma faaliyetlerini yapmak üniversite- sanayi ile işbirliğini geliştirmektir.

Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören bir bölüm olmak, ülkenin çıkarları ve insanlığın iyiliği yönünde ileri düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütebilmek, ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edebilmek, vizyon 2003 konularıyla ilgili olarak bilimsel ve teknolojik alanlarda Ar-Ge çalışmaları yapmaktır.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular