Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Sosyoloji
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyoloji disiplini, tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi temel sosyal bilim alanlarından biridir. Bölümümüzün amacı, diğer temel sosyal bilim alanlarında üretilen bilgi ve metotları da kullanarak Türkiye'de sosyoloji bilgisinin üretilmesi, geliştirilmesi ve aktarılması konusunda ulusal ve uluslararası yetkinlik standartlarına uygun nitelikte ve disiplinlerarası faaliyet gösteren bir akademik birim oluşturmaktır.

Bu amaçlarla kurulan bölümümüz, 2001-2002 akademik yılından bu yana eğitim vermektedir. Öğretim dili ingilizcedir. Öğrencilerimizin bir bölümü dil hazırlık sınıfına devam etmektedir.

Bölümümüz, sosyolojik düşünme becerisine sahip, ülke ve dünya sorunlarının farkında ve "farkındalık" yaratmaya çalışan, toplumdaki insanlarla iletişimde ortak dili yakalayabilen, toplumsal ve mesleki konularda araştırma, yorum ve yayın yapma becerileriyle donanmış olan, sosyal duyarlılığa sahip ve toplumsal sorumluluk anlayışı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

M.Ü. Sosyoloji Bölümü'nden mezun bir öğrencinin, Türkiye'de ya da yurtdışında sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri ya da idari bilimler konusunda lisans üstü düzeyde öğrenim programlarına kabul edilebilecek ve bunları başarıyla tamamlayabilecek; eğitim, araştırma, planlama, sağlık ve sosyal hizmet, yönetim, kitle iletişimi, reklam, pazarlama, halkla ilişkiler vb temel sosyal bilim bilgisinin ve sosyolojik bakış açısının uygulamaya geçirilebileceği alanlarda iş bulabilecek ve başarıyla çalışabilecek donanımda olması amaçlanmaktadır.


Sosyoloji bölümü mezunları,

- Sivil Toplum Kuruluşları
- İnsan kaynakları ve personel yönetiminde çalışmaları
- Sosyal Hizmetler - Hastaneler / Toplum Merkezleri
- Araştırma Şirketlerinde çalışma - kamuoyu yoklamaları / Pazar araştırmaları
- Reklam Sektörü
- Medya / Basın Yayın
- Müzecilik
o Kent Müzeleri kurulması konusunda öncülük etmek;
o Sosyal Tarih Müzeleri kurulmasını sağlamak;
o Folklor ve etnografya müzeleri kurulmasını sağlamak.
- Sanat Galerileri
- Kültür Organizasyonları - Sinema, Tiyatro, Belgeselcilik
- Rehberlik / Danışmanlık Alanları (Örgüt / Kurum / Grup / Aile Danışmanlığı)
- Kamu ve Özel Sektörde planlama ve danışmanlık
- UNDP, WB, UNICEP, ILO gibi uluslararası kuruluşlarda danışmanlık
- Turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilirler.


İKİLİ ANLAŞMA YAPILAN ÜNİVERSİTELER

Öğrenci değişim programı kapsamında işbirliği yapılan kurumlar aşağıda yer almaktadır:
Södertörns Üniversitesi, Stockholm, İsveç
Uppsala Üniversitesi, Uppsala, İsveç
Rotterdam Erasmus Üniversitesi, Rotterdam, Hollanda

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular