Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Tarih
TARİH BÖLÜMÜ

Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşu ile birlikte 1982 yılında açılan Tarih Bölümü, 2007 yılı itibariyle 40 kişilik öğretim üye ve yardımcısına sahiptir. Bölümümüzde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında görevli olan öğretim üyeleri, kendi uzmanlık alanlarında ders vermek yanında, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta, kongre ve sempozyumlara katılmakta, yüzey araştırması ve arkeolojik kazılar gerçekleştirmektedirler.

Bölümümüzde bazı dersler teorik anlatımın yanında dia, arşiv belgesi, harita ve yeni yayın gibi yardımcı malzeme ile de desteklenmektedir. Osmanlıca yazı dili, küçük gruplar halindeki öğrencilere, hem matbu hem de çeşitli türdeki arşiv belgelerini anlayabilecek düzeyde okutulmaktadır.

Kurucu Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Mücteba İlgürel tarafından başlatılan aylık konferanslar, daha geniş dinleyici kitlesine hitap edecek şekilde organize edilerek sürdürülmektedir. Bu konferanslarda, tarihle ilgili bir konuda yeni belgeler ve değerlendirmeler sunularak sonuçları tartışılmaktadır. Bölümümüz ayrıca panel ve sempozyum türünden geniş katılımlı bilimsel toplantılar da düzenlemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve bu kurum ile koordineli çalışan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak, bölümümüzde bulunan anabilim dallarında Yüksel Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

Mezunlarımız, ilgi duydukları bir dalda Yüksek Lisans ve Doktora yapmak, tezsiz yüksek lisans programına katılarak öğretmen olmak, dershanelerde, arşivlerde ve diğer kurumlarda çalışabilmek imkânına sahiptirler.

Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular