Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Tarihçe adı, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (kuruluşu 1957) olan Fakültemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nün kruluşu ile ilgili ilk çalışmalar, altmışlı yılların ortalarına kadar uzanır. Bu yıllardan itibaren birçok mezun kurulacak bölüme öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere yurtdşına çesitli ülkelere (AImanya, İngiltere, İtalya) gönderilmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin uzantısı olarak, yetmişli yılların ikinci yarısından itibaren Mobilya-İçmimarlık bölümünde ikili atölye sistemine geçilmiş (İçmimarlık ve Mobilya/Ürün tasarımı olaarak ve ilk endüstriyel tasarım projeleri üretilmeye başlanmıştır. 1981' de YÖK'ün kurulmasıyla Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, adıyla Marmara Üniversitesi bünyesine katılmış ve yeni bölüm şeması ile birlikte 1985' de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bağımsız bir bölüm haline gelerek, Endüstri Ürünleri Tasarımıcısı ilk mezunlarını vermeye başlamıştır.

Amaç:
Endüstri Ürünleri Tasarımı, insan ve insan gruplarının çeşitli gereksinmeleri (fizyolojik / pisikololojik) doğrultusunda tasarım yapacak ve yaşanabilir bir çevreyi oluşturacak formasyonda tasarımcıları yetiştirmeyi planlayan bir daldır. Bu nedenle tasarım öğretiminin, öğrenciyi kritik düşünmeye, sanatsal ve bilimsel çalışmaya, birlikte çalışma disipline yönlendiren bir amacı vardır. Bu amaç doğrultusunda, temel sanatsal ve teknik beceriler sorun çözme yeteneği, çevreye duyarlılık gibi faktörler bölüme alınacak öğrencilerin seçiminde gözönüne alınan önemli ölçütlerdir.

Öğretim ve Eğitim Programı:
Tasarım olgusu, estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Bu saydığımız etkenerle yapılan eylemler işbirliğini gerektirir ve disiplinler arası bir karakteri olduğu için de bilimsel ve teknik bilgilere dayanır. Yeni bilgi ve kazanımları, insanların akıcı kullanımı için geliştirme görevi etkileyici ve zorlayıcıdır. Bu da endüstri tasarımcısının, geleceğin dünyasınınşekillendirilmesinde bütün kişiliği ile etkin olmasını gerektirir. Bu nedenlerle, eğitim ve öğretim planında, tasarım öğrencilerine böyle bir formasyonu kazandıracak bir eğitim programı oluşturulmuştur. Öğrencinin yaratıcı yönünü teşvik eden tasarım için gerekli teknik bilgi ve beceriyi kazandıran proje dersleri, teknik ve konstrüktif bilgiler veren dersler ile bu bilgi ve becerileri, kuramları, ekonomi, işletme, pazarlama gibi kuramsal dersler de eğitim planının kapsamındadır. Ayrıca son iki yıldır bölümde kurulan bilgisayar dersliğinde, bilgisayar destekli tasarım ve anlatım teknikleri, konuları, ders, seminer ve sertifika programı düzeyinde verilmektedir.

Eğitim süresi öğrenci sayısı:
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, lisans (4 yıl), Yüksek Lisans (1+1 yıl), ve doktoraya eşdeğer Sanatta Yeterlik (1+2 yıl) olmak üzere üç ayrı düzeyde eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitimi 4 yılın sonunda 30 iş günü süren bir diploma projesi ile tamamlanmaktadır. Ayrıca eğitim süresince 72 günlük bir satjın da tamamlanması gerekmektedir. Lisans öğretimine öğrenci kabulu Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yapılan iki aşamalı yetenek sınavıyla olmaktadır. Giriş sınavları her yıl Eylül ayında gerçekleştirilmektedir. Bölüme alınacak öğrenci kontenjanı 20 olarak sınırlandırılmıştır. Yüksek Lisans eğitimi Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarına başvurular yılda bir kez olmak üzere Ağustos ayının son haftasında öğrenci seçme sınavları da Eylül ayı içinde yapılmaktadır. Yüksek Lisans öğrenci kontenjanı 15+1 yabancı uyruklu, olarak saptanmıştır.

Öğretim ve Eğitim Kadrosu:
Bölümümüzde Prof. Yrd.Doç., öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Aynca üniversitemizin diğer fakültelerinden ve diğer üniversitelerden öğretim üyeleri endüstri kuruluşlanndan uzmanlarla eğitim programımız desteklenmektedir.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular