Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Genel Bilgiler

Sürekli olarak kendini yenileyen, çoğalan, üretimi ile ülke çapında ve uluslararası alanda sesini duyuran, şimdiye kadar mezun ettiği 5871 mezunu ile ülkesi için bir gurur kaynağı olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, uluslararası sanat ve tasarım alanında da başarısını her geçen gün kabul ettirerek, başarı grafiğini devamlı olarak yükseltmektedir.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ; 1 Kasım 1955'de Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 1957 yılında eğitime başladı. 1962 yılında eğitim programında yenilemeler yapılarak 4 yıllık lisans eğitimine geçti. 1956 yılında, programları yapmak ve öğretim elemanlarını seçmek üzere Prof. Dr. Adolf Schneck görevlendirildi. Kuruluşunda Dekoratif Resim, Grafik Sanatlar, Seramik, Tekstil Sanatları, Mobilya ve İçmimarlık bölümleri olmak üzere 5 bölüm bulunuyordu. Bauhaus ekolü ile kurulan kurum, deneyci, uygulamacı ve araştırmacı yöntemleri uyguladı. Eğitim programları sürekli olarak tartışıldı, çağın getirdiği yenilikler göz önüne alınarak eğitimde değişikliklere yer verildi. 20 Temmuz 1982 tarihinde ise Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ,yüksek öğretim yasası kapsamında, Marmara Üniversitesi bünyesinde yer almaya karar verdi Üniversitenin ilk rektörü olan Prof. Dr. Orhan OĞUZ'un Fakülte’ye gösterdiği olumlu yaklaşımı ile 1986 yılında Beşiktaş'tan Acıbadem kampüsüne taşındı. Bugün MÜGSF bünyesi kapsamında 1)Heykel, 2)Seramik - Cam, 3)Resim, 4)Grafik, 5)Tekstil, 6)Geleneksel Türk El Sanatları, 8)Endüstri Ürünleri Tasarımı , 9)Temel Sanat Eğitimi ,10) Fotoğraf ve 11) Sinema Televizyon Bölümleri eğitim vermektedir.. Bu yıl, Animasyon ve Müzik Bölümleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı ve ülkemizin en önemli sanatçılarından biri olan Cem Mansur’un kuruculuğunda çalışmalar başlatıldı. Amacı sanatçı ve besteci yetiştirmek olan bölüm aynı zamanda çok önemli bir sosyal misyona da sahip. Müzik Bölümü, Çocuk Esirgeme Yurtları ve Sokak Çocuklarından öğrenci seçerek büyük bir çocuk orkestrası kurmayı amaçlıyor. Ayrıca suçlu çocukların eğitilmesine katkıda bulunmak da amaçlar arasında yer alıyor. Seçilen çocukların eğitim süreleri boyunca birer velileri olması ve desteklenmesi planlanıyor.

Müdür, Dekanlar, Akademik KadroDevlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda sırasıyla Kurucu Yönetim Danışmanı Prof. Dr. Adolf SCHNECK (1956 - 1957)Prof. Dr. Sabri ORAN (1956 - 58), Hayrullah ÖRS (1958 - 61), Cevdet KOÇAK (1961 - 65), Prof. Dr. Safa Ş. ERKÜN (1965 - 67), Hakkı İZZET (1967 - 71)Prof. Dr. Fehiman TEKİL(1982- 1985) Prof. Dr. Mustafa ASLIER (1971 -77), Prof. Dr. Erol ETİ (1977- 80), Prof. Dr. Tankut ÖKTEM (1980 - 82) yıllarında müdürlük görevinde bulundular. 1982 yılından itibaren Prof. Dr. Mustafa ASLIER (1985-91 ), Prof. Dr. Erol ETİ (1991 - 97), Prof. Hüsamettin KOÇAN (1997 -2006) yıllarında dekanlık görevi yaptılar. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü’nü Prof. Şermin ALYANAK, Prof. Feryal İREZ üstlenmiş olup halen Prof. Bülent VARDAR bu görevi sürdürmektedir..

MÜGSF bünyesinde iki de merkez bulunmaktadır : Türk El Sanatları ve Tasarım Araştırma Merkezi , Grafoloji Merkezi. El Sanatları ve Tasarım Merkez Müdürlüğünü kuruluşundan bu yana Prof. Y. Şahin Yağan yürütmektedir. . Prof. Kemal ŞEN’in Grafoloji Merkez Müdürlüğünü uzun yıllar üstlenmesinin ardından, şu an Dekan Prof. Nazan ERKMEN tarafından müdürlük görevi sürdürülmektedir . Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu başlangıçtaki kurucu kadronun önderliğinde, bugün yeralan kadrosunu o yıllarda asistanlıkla göreve başlayan öğretim elemanlarıyla oluşturmuştur. Kadro MÜGSF bünyesinde, 133 öğretim elemanı, 27 Profesör, 7 Doçent, 47 Yardımcı Doçent, 39 Araştırma Görevlisi, 13 Öğretim Görevlisi, mezunlarımız ve uzmanlık alanından fakültemize destek veren 120 part-time öğretim görevlisi bulunmaktadır. Fakültenin kadrosunda değişik tarihlerde toplam 23 yabancı uzman görev aldı. Bugün ise sadece 1 yabancı uzman görev yapmaktadır.. Fakülte’nin temel özellikleriDobag ProjesiDOBAG Projesi şimdiye kadar yer almış olan en önemli uluslararası tanınmış projelerden biri olarak dikkat çekmektedir. Proje 1981 yılından itibaren MÜGSF tarafından uygulanmaya konulmuş olup, projenin amacı varolan halıcılığı geliştirmek, dokuyucuların gelir düzeyini yükseltmek ve köyden kente göçü önlemektir. 1982’de satışa yönelik halı üretmek için Çanakkale Ayvacık’da, Manisa-Yuntdağı’nda kooperatifler kurulmuştur.. Bu proje Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Erol Eti ile başlamış olup, Prof. Mustafa Aslıer, Prof. Dr. Şerife Atlıhan, Dr. Harald Böhmer, Prof. Dr. Nevin Enez tarafından bu alanda uzun yıllar çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ve uluslararası değişim programlarıMÜGSF, 1957’den bugüne kadar 5981 mezun verdi. Halen Fakültemizde 1542 öğrenci öğrenim görmektedir. 1993 yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden 333 yüksek lisans, 58 sanatta yeterlik öğrencisi mezun oldu. 2002 yılından bu yana Erasmus-Socrates öğrenci değişim programları uygulanmaktadır... Bugün MÜGSF aşağıda belirtilen kurumlarla işbirliği içinde, 38 Erasmus-Socrates, 2006 yılında AIAS Birliğine kabul edilerek 15 Bauhaus kuruluşlu sanat ve tasarım eğitim partnerine sahiptir.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular