Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Fotoğraf Bölümü
Fotoğraf Bölümü

Ülkemizde meslek ve sanat eğitiminin birincil sorunu, eğitimin üretimin gereksinmeleri ile bağdaşamamasıdır. Üniversitemiz çatısı altında 1994 yılında kurulan Fotoğraf Bölümünün çıkış noktası, ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan bir eğitimi gerçekleştirerek olanaklar aramaya özen gösterilmekte ve bu arada azımsanmayacak destek sağlanmaktadır. Şu anda bölümümüzün Türk Fotoğraf Sanatı ve sektörünü temsil eden kişilerden oluşan bir danışma kurulu vardır. Belli aralarda toplanılarak eğitimin yönü tartışılmaktadır. Fotoğraf Bölümünün lisans eğitimi 4, Yüksek Lisans eğitimi ise 2 yıl olarak verilmektedir. Geleceğe nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla öğrencilerin, teknik, estetik bilgilerini artırmak ve fotoğrafın diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek gayesiyle Lisans eğitiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü ders yılı içerisindeyse; fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilir, son sınıfın ikinci yan yılında ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi yapılır. Fotoğraf bölümü, Türk Fotoğraf sanatının sürekliliğini ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, söyleşi, açık oturum, panel, sempozyum düzenlemektedir. Aynca, fotoğraf yazın alanında da çalışmalarını devam ettirerek (halen yayınlanmakta olan Türkiye'nin tek fotoğraf dergisinde öğretim elemanlanmızın yazıları yayınlanmaktadır ve ayrıca şimdiden çoğaltmaya başladığımız 5 adet ders notu kitap haline getirilmiştir.) Sadece öğrencilere değil, fotoğraf derneklerine ve dolayısıyla fotoğraf amatörlerine de ulaşabilmektedir. Bu çalışmalarımız yoğun ilgi ile karşılanmaktadır. Bölümümüz, müzesi olmayan bir sanat dalı olmayacağını göz önüne alarak ve geçmişi gelecek kuşaklara aktarabilmek düşüncesiyle `Türk Fotoğraf Müzesi"nin kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını devam ettirmektedir. Akşam hafta sonu atölye çalışmalarıyla da fotoğrafa ilgi duyan amatörlere kuramsal bilgi verilmekte, çekim ve karanlık oda teknikleri öğretilmektedir. Bölümümüz böylelikle öğrencisine verdiği eğitimin yanında toplumun da fotoğraf sanatına ilgisini çekmeye çalışmaktadır.
Fotoğraf Bölümü Mezunları
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular