Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme olmak üzere dört anabilim dalı içermektedir.

Bölümün Vizyonu
Gelişmiş ülkelerin yetiştirdiği eğitimciler yeterliliklerinde öğretmenler, okul psikolojik danışmanları, okul ve eğitim yöneticileri yetiştiren bir bölüm olmak.

Bölümün Misyonu
Etik ilke ve değerlere bağlı, çağdaş bilgiyi sadece anlayan değil üreten, yorumlayan, değerlendiren, uygulamaya dönüştüren, mesleki, ve kişisel olarak kendini sürekli geliştiren, özgüvenli ve eleştirel düşünceye sahip, kendini gerçekleştirmek için çalışan, kullandığı bilim ve teknoloji ile evrensel bilgiye katkı sağlayan öğretmenler, eğitimciler yetiştirmek.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 20 Temmuz 1982 tarihinde kabul edilen ‘Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı’ hakkındaki 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile oluşturulmuştur. Bölüm Atatürk Eğitim Fakültesinin bütün bölümlerine Eğitim Bilimlerinin alt konularında ders vermek ve aynı zamanda 4 yıllık (8 yarı yıllık) Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans eğitimi sağlamak üzere düzenlenmiştir. Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesinin bütün bölümlerine pedagojik formasyon dersleri verir. Okul ortamlarına öğretmen ve rehber danışman yetiştirerek ilk, orta ve yükseköğretimdeki öğrencilerin akademik başarısını ve psikolojik sağlığını geliştirmek ve eğitimde mükemmelliğe ulaşmak için öğretim ve araştırmalar tasarlar, gerçekleştirir, sonuçlarını bilimsel yayın olarak üretir. Eğitim sistemini geliştirmek amacıyla ilgili birimlere konuşmalar yapar, Bakanlığa öneriler sunar. Öğretim düşünce, yöntem ve tekniklerinin eğitimde uygulanabilirliğini dener ve incelemeler yapar. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yetiştirilen öğretmen standardına uygun öğretmen yetiştirmek için çalışır. Eğitim sistemi içindeki problemleri tanımlar, duyurur, çözümler bulmaya gayret eder. Örneğin kalabalık sınıflarda öğretim, öğretmen niteliği ve meslek içinde yetiştirilmesi, öğretim yöntemleri, okul ve eğitim ortamında öğrenmeyi engelleyici psikolojik sorunlar. Öğrenci ve ailelerine akademik başarıyı arttırmak için ve psikolojik sağlığı korumak için danışma hizmeti vermeye çalışır, becerili ve nitelikli araştırmacı yetiştirmek için uğraşır, eğitimde yenilik, değişim, reform ihtiyaçları ve yolları üzerinde araştırma yapar, sonuçlarını yayar. Eğitimcilere, politika yapıcılara, ailelere, araştırmacılara, genel olarak halka yönelik bilgilendirme yapar, yayın hazırlar, yayınlar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans programına YGS’de TM-3 puanına göre her yıl ortalama 100 öğrenci alınmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora programı, Eğitim Yöneticiliği ve Rehber Danışmanlıkta uzmanlaşmak isteyenlerin bu alanın problemleri üzerinde araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin eğitim sistemi içinde öğretmenlik deneyimine sahip olmaları ve araştırma yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Doktora programlarının hedefi ilgili olduğu alanda uzmanlaşmak ve üniversitelerde öğretim elemanı olmak isteyen araştırmacıları yetiştirmektir.


Lisanüstü Programları
1. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
2. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
3. Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Doktora Programı
4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Lisansüstü bilgilerine Eğitim Bilimleri Enstitüsünden ulaşılabilir.


Mezunlarımızın Çalışma Alanları: Öğretmenlik meslek derslerini bölümümüzden almış her branştan mezunlarımız yurdun her köşesinde öğretmenlik, okul ve eğitim yöneticiliği, müfettişlik, rehber danışmanlık yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı mezunlarımızın ana istihdam sahasıdır. Bunun dışında pek çok mezunumuz, serbest olarak rehber danışmanlık yapmakta, özel okullarda çalışmakta, işletme ve sanayide iş bulabilmektedir.


Olanaklar
Fakültemizin her bölümünde öğrenim gören öğrencilerimize, bölümümüz koordinatörlüğünde İstanbul’un başarılı kabul edilen ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretmenlik ve okul rehber danışmanlığı deneyimi ve uygulaması imkanı sağlanmaktadır. Bunun yanında özellikle yüksek lisans, doktora öğrencilerimize bölümümüz anabilim dallarında yürütülmekte olan araştırma projelerinde yer alma ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır.

Erasmus öğretim elemanı değişimi kapsamında Avrupanın çeşitli üniversitelerinden bölümümüze gelen öğretim elemanlarından kısa dönem ders alma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerden gerekli şartları yerine getirenlerin Erasmus programı ile Avrupa ülkelerinde bir veya iki dönem öğrenim görmeleri sağlanmaktadır.

Dış Bağlantılar

Bölümümüzün AERA ve ISATT bilimsel birlikleri ile işbirliği mevcuttur. Ayrıca, Almanya Münster Üniversitesi, Danimarka University College Copenhagen ve Hollanda Interactum Üniversitesi ile Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması bulunmaktadır.

Bölümümüz ekip olarak, bütün bölümlerde zorunlu mesleki formasyonu dersleri için ortak kitap yazma etkinliğinin ilk ayağı olarak

Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Psikolojisi
kitabını yazma projesini gerçekleştirmek etkinliği içindedir.

Ayrıca, Uluslar Arası Yüksek Öğretim Kongresi (2011) ne bildiri sunmak için ortak çaba içindedir.

Bölüm Sekreteri
Serap Erkan
Tel: +90216 3459090 (253)
E-posta: seraperkan63@hotmail.com
Adres
Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
B Blok Kat 4.
Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular