Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 1982'de kurularak eğitim ve öğretim programlarına başlamıştır. Bölüm, halen, Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı ve Tezhip-Minya­tür Anasanat Dalı olmak üzere iki Anasanat dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Ye­terlilik programlarını vermektedir. Lisans programına Özel Yete­nek Sınavıyla alınan öğrenciler, ilk yıl bölüm öğrencisi olarak Te­mel Sanat Eğitimi ve Genel Kül­tür derslerini alırlar. İkinci eğitim yılının başında öğrenciler belirle­nen kontenjan ve başarı du­rumları doğrultusunda ana sa­nat dallarına ayrılırlar. Bölüm, Geleneksel Türk El Sanatları çerçevesi içinde, sanat formas­yonu alarak, görme ve algılama yetisi kazanmış geleneksel değerlerimizi özümseyerek, ilgili alanlarda sanatsal yapısıyla çağdaş ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı elemanların yetiştirilmesini amaçlar. Eğitim sürecinde, Geleneksel Türk El Sanatları kapsamında bilimimsel araştırma yapılmakta, yaşa­yan ve gittikçe yokolan sanat ürünleri saptanmakta, arşivlenmekte, ve Türk Kültür birikiminin sistematik değerlendirilmesi getirilmektedir. Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalında Kirkitli Dokumlar, Baskı ve Sanat dallarında (Tekstil El Sanatlarını içeren) teorik ve uygulamalı dersler verilir. Ayrıca, Tekstil Restorasyonu ve Konservasyonu ile ilgili olarak açılan dersler üç yıllık lisans programında yer alır. Eğitim sü­recinde yapılan mesleki stajlar, yaşayan Tekstil dünyası ile eğitim programlarını bütünlemek tedir. Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları bütünlük içindedir. Programları tamamla­yanlar ilgili sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında görev alabilirler. Tezhi-Minyatüran Anasanat Dalı eğitiminin amacı geleneksel sanatlarımızın estetik özellikleri ve prensiplerinden faydalanarak çağdaş ve yeni değerler kazanmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Mezunlar ilgili alanda sanatçı olarak çalışabilir.­ ­Eski eserlerin bilimsel yöntemler ile bakım ve onanmını yapabilir, müze ve kütüphanelerde görev alabilirler. Geleneksel el sanatları ile ilgili sürekli bağlantılı olduğu­muz yurtiçi ve yurtdışı uzmanlar ve ilgililer, eğitim programımızın en önemli destekleyicisidirler.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular