Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Grafik Bölümü
Grafik bölümü

Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın, bilgi ve iletişimi öne çıkaran dinamik yapısına uyum sağlayabilecek bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirecek ve özgün bir sanatçı kimliği oluşturmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenir ve uygulanır. Yapıcı, deneysel düşünce temeli üzerine kurulan bölümümüz Bauhaus eğitim sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 1957'de açılan ilk beş bölümünden birisidir. Programlar, çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü, Reklam Grafiği ve Serbest Grafik olmak üzere iki ana sanat dalından oluşur. Bölüm Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Yayın Grafiği Tasanmı, Süreli Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve illüstrasyon, Yazı-Tipografi, Bilgisayarla Tasanm, Baskı Resim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema-TV Grafiği, Fotoğrafi gibi görsel iletişim konularına giren disiplinlerin yanı sıra, Türk Sanatı, Reklamcılık Bilgileri, Düşünce Tarihi ve Yabancı Dil gibi teorik derslerle de desteklenir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur. Birinci sınıflarda Temel Sanat Eğitimi ve Yazı-Tipografi derslerinde öğrencilerin çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri, buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. İkinci sınıfta Bilgisayarla Tasarım derslerinin yanı sıra çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teorik ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda seçmeli proje dersleri ile öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun alanlarda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun olarak disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri ve bitmiş tasarımlarda doğru mesajlar vermenin yanı sıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim her öğrencinin bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile biter. Özgün Baskı Resim, Süreli Yayın Grafiği, Semiyotik Tasarım-Reklam İllüstrasyonu, Serbest İllüstrasyon, Yazı Tasarımı, Tipografi Tasarımı, Sinema-TV Grafiği, Fotoğrafi ve Grafoloji üçüncü ve dördüncü sınıflarda seçmeli ders kapsamında bölüm öğrencilerinin yanı sıra fakültenin diğer bölümlerine de açık olarak sürdürülür. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi; Reklam Grafiği, Serbest Grafik alanına giren çeşitli stüdyolarda ve bilgisayar, Fotoğrafı ve Özgün Baskı Resim atölyelerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilir. Bölümümüz, en çok tercih edilen bölümlerden biridir. Bölümümüz öğrencileri reklam ajansları, grafik tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedia alanında geleceğin tasarımcıları, art direktörleri ve kreatif direktörleridir. Afiş ve billboardlar, kitap tasarımları, çocuk kitabı resimlemeleri, her türlü görsel iletişim mecralarında yer alan ilan ve reklam tasarımları, plak, kaset ve CD kapakları, dergi broşür ve katalog benzeri yazılım ürünlerinin tasarımında kurulduğundan bugüne, bölümümüzden mezun olan 1000'i aşkın tasarımcı, "estetik" ve "işlevsel" tasarımlar üreterek; Türk Grafik Sanatının gelişmesinde etkin rol oynamışlardır.

Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar, çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yöneticiliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Sınırlı olanaklar nedeniyle az sayıda öğrencinin özel yetenek sınavları ile kabul edildiği bölümümüzdeki akademik bölüm kurulu ve yeni oluşturulan danışma kurulu, gelecek nesillerin en iyi biçimde eğitilmeleri ve meslek ortamlarına donanımlı bir biçimde girip, başarılı olabilmeleri için pro-aktif bir gelişim felsefesiyle düşünce ve öneri üretmekte, yeni çağdaş fiziki koşulların oluşturulması için çaba harcamaktadırlar. Çağdaş olma tartışmalarının süregeldiği, toplumsal ve sosyal dönüşüm ivmelerinin yoğun olduğu ülkemizde sanatçı ve aydın olmak, bireylere; toplumsal oluşumlara, katkıda bulunacak kültür ve sanat ortamları oluşturup geliştirmek sorumluluğunu da yüklemektedir.

Günümüzde bir sanatçı- tasarımcı; dekoratif, illüstratif veya estetik bir nesne üretmekten öte, kendisini ve evrendeki konumunu kavramaya yönelik felsefe üretebilecek entellektüel bir düzeye sahip olmalıdır. Geleneksel eğitim sistemlerinden gelen öğrencilere yenilikçi, sorgulayan ve araştıran bir kimlik kazandırmak için bölüm olarak grafik disiplinlerle ilgili seminer ve konferanslar düzenlemekte, sanatçılarla söyleşiler yapılmakta ve kütüphanelerin yenilenmesi için çaba harcanmaktadır.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular