Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Heykel Bölümü
Heykel Bölümü

M.Ü.G.S.F. Heykel Bölümü'nün kuruluş tarihi kaynakçalarda 19821983 eğitim- öğretim yılı olarak belirtilse de, kurumumuzdaki temelleri çok daha önceki yıllarda atılmıştır. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 1957'de beş bölüm ile eğitime başladığında bu bölümler arasında henüz Heykel Bölümü yoktu. Ancak, özellikle Seramik Bölümü bünyesinde bazı hocaların kişisel heykel çalışmaları ve heykel eğitimine yönelik olağanüstü özverili çabaları, yakın gelecekte resmi olarak kurulacak olan Heykel Bölümü'nün temellerini hazırlamıştır.

Seramik Bölümü Modlaj öğretim üyelerinden Heykeltraş Hakkı Karayiğitoğlu ile yetiştirdiği öğrencileri Haluk Tezonar ve Tankut Öktem, altmışlı yıllardan bu yana heykel çalışmaları sürdürmüş ve bu alanda Heykel Bölümü kurulmadan önce öğrenci yetiştirmeye başlamışlardı. 80'li yılların başında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Heykel Bölümü (olgunlaşmış bir sürecin kaçınılmaz sonucu olarak) kurulduğu zaman, gösterilen çabalar eğitimcilik alanında karşılığını bulmakta pek de zorluk çekmedi.

Mesleki alanlarda başarılı ve deneyimli hocalar tarafından kurulmuş olmasına karşın, henüz çok genç bir bölüm olan Heykel Bölümü, mekan, teknik atölye, teknik donanım, eğitim kadrosu vb. ihtiyacına ilişkin eksiklerini ve gereksinmelerini 10-15 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak öğrencilerini başarı ile yetiştirmektedir. Kuruluşunda yanlızca Kil Atölyesi ile eğitime başlayan Heykel Bölümü eğitimini daha sonra Ahşap, Metal, Taş, Takı, Küçük Döküm Heykel, Madalyon, Kağıt Heykel, Pişmiş Toprak (Terracota) gibi farklı malzeme ve tekniklerin kullanıldığı seçmeli uygulama atölyeleri ile zenginleştirilmiştir. Aynı zamanda Temel Sanat Eğitimi disiplini, Heykel ve Çevre, Çağdaş Malzeme, Desen, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli üçboyutlu tasarım, anatomi gibi eğitimin perspektifini genişleten uygulamamlı teorik derslerin yanı sıra, Sanat Tarihi, Çağdaş Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Düşünce Tarihi, Sanat Sosyolojisi ve benzeri gibi öğrenciyi düşünsel yönden zenginleştiren ağırlıklı kültür dersleri de eğitim programının kapsamındadır. Dört yıllık lisans eğitiminin ilk yılında ağırlıklı olarak Temel Sanat Eğitimi uygulanmaktadır. Bu programda amaç, öğrenciyi her yönü ile kavramgeliştirmeye, düşüncesini çeşitli yöntemlerden yararlanarak plastik bir çaba ile üç boyuta yada kağıda yönelmektir. Uygulanan konular çerçevesinde fikirsel verilerle birlikte, renk, doku, strüktür, kurgu ve benzeri bilgiler de teorik uygulamalı olarak öğrenciye aktarılır. Ayrıca yine ilk yılın ders programında yer alan Heykel Sanatı dersinde öğrenciye üç boyut kavramının gelişiminde yardımcı olacak, teknik yöntemler ve malzeme konusunda aydınlatıcı bilgiler ışığında ışığında, canlı ve cansız doğa kopyası figüratif ve soyut kompozisyon çalışmaları uygulatılır. Öğrenci ikinci yıl zorunlu olarak çamurun kullanıldığı kil atölyesinde çalışmaya başlar ve giderek genişletilmiş bir program çerçevesinde canlı cansız doğa etüdü, büst, röliyef, nü, soyut ve serbest çalışmalar iç ve dış mekanlar için ölçekli proje çalışmaları gerçekleştirilir. Bu çalışmalar sürecinde pozitif negatif kütle ilişkisi, ışık-kütle, doku araştırmaları, büyük-küçük kütle dizini, modlajda üsluplaşma vb. gibi heykel sanatının temelini oluşturan pensiplerde yoğunlaşır. Yanı sıra seçmeli olarak, ahşap, taş, takı, metal, küçük heykel, madalyon, kağıt, terracota gibi değişik uygulama ve tasarlama yöntemlerinin kullanıldığı atölyelerden birini seçer ve eğitimini tamamlayıncaya kadar bu atölyelerdeki çalışmalarına devam eder. Ancak öğrencinin atölye seçimindeki temel amaç heykel sanatının disiplinlerini uygulatmaktır. Burada göz önüne alınacak ortak buluşma noktaları; öğrenciyi var olan yetenekleri doğrultusunda yaratıcılığa yönlendirmek, sezgilerini değerlendirmesinde yardımcı olmak, alt yapı, strüktür, kütle-mekan, ışık-gölge, hacimlerin istifi, malzeme kullanımına yönelik tasarım vb. konularda bilgilendirerek eğitmektir.

Heykel Bölümünün yakın geçmişine rağmen, öğretim elemanları ve öğrencileri yurtiçi ve yurtdışı sanat etkinliklerinde göz ardı edilemeyecek önemli başarılar elde etmişlerdir. Bir çok karma ve kişisel sergide, sanat fuarlarında, sanat festivallerinde sempozyumlarda, yarışmalarda kurumumuzu başarı ile temsil etmişlerdir.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular