Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Seramik Cam Bölümü
Seramik - Cam Bölümü

Seramik - Cam Bölümü iki Anasanat Dalından oluşmaktadır.
1 - Seramik Anasanat Dalı
1.1. Endüstriyel Seramik Tasanmı sanat dalı
1.2. Serbest Seramik Tasanmı sanat dalı

2 - Cam Anasanat Dalı
1.1. Serbest Cam Tasanmı sanat dalı
1.2. Endüstıiyel Cam Tasarımı sanat dalı

Seramik Cam Bölümü, merkezi İsviçre'de bulunan Unesco'ya bağlı Uluslararası Seramik Akademisi (LA.C.) üyesidir. Seramik Cam Bölümü bu Akademiye kabul edilmiş, dünyadaki ender öğretim kurumlarından birisidir. Seramik-Cam Bölümü'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik eğitimi verilir. Özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri; endüstri için gerekli olan tasarımcılan da yetiştirmeyi amaçlar.
Birinci sınıfta eğitim: Temel Sanat Eğitimi, Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknik Resim ve diğer kültür dersleri,
İkinci sınıfta eğitim: Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknoloji, Teknolojik Uygulama,Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür dersleri,
Üçüncü sınıfta eğitim: Endüstriyel Seramik Tasarımı, Serbest Seramik Tasarımı, Teknolojik Uygulama, Yüzeysel Tasarım, Teknik Dekor Uygulamaları, Üretim İşletme Hesapları ve diğer kültür derslerinden oluşur.
Dördüncü sınıf: Branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel ya de Serbest Seramik Tasarımı sanat dallarından birini 24 saat, buna ek olarak 8 saat bölümde bulunan Anasanat dalı, sanat dalı ve sanat derslerinden birini de seçebilir. Ayrıca diğer bölümlerden bir sanat dalı, yada bir sanat dersini 4 saat seçebilirler. Cam Anasanat Dalında da eğitim Seramik Anasanat Dalında ki gibi programlanmıştır.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular