Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Sinema Televizyon Bölümü
Sinema Televizyon Bölümü

Yüksek Öğretim Kurumları ile iIgili kararname ile 20 Temmuz 1982 Tarihinde Marmara Üniversitesi'ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüşmesi ile bünyesinde yer alan ve 1983 yılında lisans eğitim ve öğretim programına başlayan Sahne ve Görüntü Saratları Bölümü, Sinema - Televizyon - Fotografi Anasanat Dalı, ilk yıl Beşiktaş-Akaretler'de programını yürüttükten sonra 1984 yılında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'ne taşınmıştır. 1990 yılından sonra Sinema-Televizyon Bölümü adı ile eğitim-öğretim programını sürdüren bölümün Sinema- Televizyon Anasanat Dalında 1995 yılında Canlandırma Film Sanat Dalı kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Enstitüsü SinemaTelevizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programları 1986 yılında başlamıştır.

Eğitim:
Sinema-Televizyon lisans eğitim-öğretimi, öncelikle öğrencinin kişisel yaratıcı güçerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, düşünen ve yenilikçi bireyler olarak yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık eğitimin ilk iki yılında öğrenciler, genel sanat kültürü, yabancı dil dersleri yanında Sinema-TV sanatının alt yapısını oluşturacak; hareket, ses, zaman ve teknolojik öğelerle örülü kuramsal ve uygulamalı derslerle birikim ve deneyim kazanarak, sanatsal duyarlılık ve becerilerini geliştirirler. İlk iki yıl içinde toplu projelerde üretim olanakları yaratılarak bitmiş film gerçekleştirme olanakları araştırılır. Üçüncü yılda öğrenciler yönelmek istedikleri uzmanlık konularından önceki çalışmaları da gözönünde bulundurularak senaryo ve görüntü arasında seçim yaparak film dersleri ile seçtikleri konularda ağırlıklı eğitim görürler. Üçüncü yıl sonunda her öğrenci kişisel filmini gerçekleştirir. Dördüncü yıl yönetim ve yapım dallarında uzmanlaşmak üzere araştırma yapan öğrenciler, ikinci yarıyılda film projelerini gerçekleştirmek üzere hazırlanarak, bitmiş bir film ve yapım dosyası ile Lisans eğitimlerini tamamlarlar.

Sinema-Televizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans derslerinin genel amaçları:
Öğrencilerin kültürel ve sanatsal altyapıları doğrultusunda teorik, yaratıcı ve teknik yönden araştırmalar üzerinde yoğunlaştırarak, belirli alanlarda uzmanlaşmalarını ve kavramsal bir içeriği olan kısa film hazırlamalarını sağlamaktır. Sanatta Yeterlilik derslerinde öykülü, belgesel, deneysel fılmlerin teorik, estetik ve eleştirel yönleri vurgulanır. Ayrıca multimedia çalışmaları üzerine analiz ve çalışmalar yapılır. Tüm araştırmalar bitmiş bir film ve yapımın tüm aşamalarını içeren bir tez ile tamamlanır.

Adres: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Kadıköy-Istanbul Tel/Fax : 0216 336 8424
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular