Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Tekstil Bölümü
Tekstil Bölümü

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 1957 yılında Alman uzmanlar tarafından kurulduğunda Türk tekstil endüstrisinde endüstriyel anlamda tasarımlar yapan eleman eksikliği büyüktü. Bu okulla birlikte Bauhaus'un, estetiği işleve dayandıran görüşü Türkiye'de ilk kez bir sanat kurumunda gündeme geliyordu. İlk yılların mezunlarının asistan ve öğretim üyesi olmasının ardından hızla gelişen, endüstri ile ilişkilerini sürekli sıcak tutan Tekstil Sanatları Bölümü, Bulgaristan Oreşak 1984 Dünya El Sanatları Sergisinde birincilik ödülü olan madalya ile Novum Gebrauschs Graphik (Ağustos 8/78) gibi önemli yayın organlarındaki kendisinden övgü ile söz eden yazılarla, İSOSEM, OTIM, HILTON, C.N.R., TÜYAP gibi birçok galeri, fuar ve sanat merkezindeki kapsamlı sergileri ve yurt dışında isim yapmış moda dünyasınca tanınan mezunları, zaman zaman endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim üyelerinin bireysel başarıları ile konusundaki önderliğini her zaman sürdürdü. 1982 de Üniversite sistemindeki değişiklikten sonra T.G.S.Y.O. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Marmara Üniversitesine bağlandı ve endüstriyel üretime dönük sanat eğitimi ana ilkesini sürdürdü. 1983 yılından sonra ihracatı hedefleyen ve hızla gelişen hazır giyim ve tekstil sektöründeki eleman isteğini de karşılamak amacıyla o güne dek dokuma tasarımı dallarında eğitim veren Tekstil Sanatlar Bölümü lisans üstü programlarla da akademik çalışmalara katılmaktadır. Tekstil Sanatları Bölümü bugün Dokuma, Baskı, Giyim tasarımı sanat dallarında eşgüdümlü çalışabilen ve lisans ikinci sınıftan uzmanlaşmaya başlayan tasarımcılar yetiştirmekte, staj zorunluluğu ile öğrencilerin endüstri ile bir an önce tanışmasını sağlamakta, tasarım konularında endüstriye danışmanlık hizmeti vermekte ve 28 kişilik ülkemizin en güçlü tekstil tasanmı eğitim kadrosu ve 160 öğrencisi ile eğitimini sürdürmektedir. Bölümde tasarım, kültür ve teknoloji derslerinden oluşan bir eğitim programı uygulanmaktadır. 1. ve 2.yarıyıllarda Temel Sanat Eğitimi ve çeşitli mesleğe giriş dersleri alan öğrenciler, 3. yarıyılın başında üç daldan birini seçer ve seçtikleri bu dalda 8. yanyılın sonuna kadar, gereken teknoloji ve tasarım derslerini alırlar. Eğitimin bir parçasını da, endüstride yapılması zorunlu olan stajlar oluşturur. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimi bitiren öğrenci, bir ay süren bir diploma projesini almaya hak kazanır. Bu projenin de jüri tarafından kabulünden sonra mezun olan öğrenci, ister bir serbest sanatçı, ister endüstride bir tasanmcı olarak çalışmaya başlayabilir.

DOKUMA SANAT DALI: Dokuma sanat dalında, çeşitli armürlü, jakarlı dokuma teknikleri ile örme tekniklerini içeren sanat ve tasarım çalışmaları yapılır. Bu dalın atölyesinde dört ve yirmidört çerçeveli tezgahlar, halı tezgahları ve el örme makinaları bulunmaktadır. Bu donanım sayesinde, öğrenciler, hem endüstriyel dokumalar, hem de halı, kilim gibi el dokumaları konusunda çeşitli çalışmalar yaparlar.

BASKI SANAT DALI: Baskı sanat dalında, kalıp basmacılıktan batiğe, şablon baskı ya kadar çeşitli tekniklerin uygu lanabildiği, biri el sanatları, diğeri de endüstriyel baskı atölyesi olmak üzere iki atölye bulunmaktadır. Bu atölyelerde, gerek baskı el sanatları kapsamına, gerek endüstriyel üretim kapsamına giren çeşitli çalışmalar yapılabilmektedir. GİYİM SANAT DALI: Giyim sanat dalının eğitim programında, hem sanat ve tasarım dersleri hemde kalıplama, serileme gibi teknik dersler görülmektedir. Bu dalın atölyesinde, öğrencilerin kendi tasarımlarını uygulayabilecekleri çeşitli donanım bulunmaktadır.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular