Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
Temel Eğitim Bölümü
Temel Eğitim Bölümü

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğretim programlarında yer alan, temel sanat eğitimi derslerinin önemi giderek daha belirgin durum göstermektedir. Özellikle sanat öğretimi yapılan kurumlarda, sanat dilinin öğretisinin yapıldığı bu dersler topluluğu, duyduğumuz gereksinme ve uzun süreli tartışmalar sonucunda, Temel Eğitim Bölümü adı altında diploma vermeyen bir hizmet bölümü olarak 1996 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşunda, Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı ve Sanat Kuramları Bilim Dalı olarak iki dal halinde yola çıkan bölümün amacı; Sanat ve Kültür ikileminin bir bütünlük içinde dört yıllık lisans öğretimi sürecinde öğrenciye doğru aktarılmasıdır. Bu doğruluğun; deneyci, sorgulayıcı ve araştırmacı bir kimlikle oluşabileceğinin bilincinde temel sanat (Basic Design) ve kültür dersleriyle, bölümlerin tüm sınıflarına; başlangıçta zorunlu, giderek seçmeli olarak verilecek disiplinlerle sağlanacağı inancındayız. Birinci sınıflarda başlayan ve ileri sınıflarda seçmeli olarak devam edecek sanat dili öğretisinin, tüm meslek disiplinlerinde gerek duyulan ortak bir sorun olduğu gerçektir. Sanatsal formasyonu gelişmemiş öğretinin hiç bir meslek grubunda ileriye dönük başarısı beklenemez. Ortak sanat dilinin öğretisinde tüm disiplinlerde benimsenerek, süreklilik gösteren bir program içinde yer verilmesi , "ArzTalep" dengesinin istek ağırlıklı olması dileğimizdir. Her disiplinin kendi alanını zenginleştirecek sanat formasyonunu ağırlıklı öğretilere önem vermesi ve programlarında yer vermesi halinde deneyci ve araştırmacı alışkanlıklar artacaktır.
Temel Eğitim Bölümü Mezunları
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular