Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
İktisat
İktisat Bölümü

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Marmara Üniversitesi'nde, İktisat Bölümü öğrencilerine Lisans, Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz) ve Doktora programlarında eğitim imkanı sağlamaktadır. İktisat bölümü sahip olduğu 50'ye yakın öğretim elemanı ile zengin bir kadroya sahiptir.

İktisat Bölümünde, temel olarak, öğrencilerin iktisat kuramına ilişkin donanımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu asıl amacın yanında öğrencilerin İşletme, Maliye, İstatistik, Ekonometri ve Hukuk dallarında da kendilerini geliştirmelerini sağlayacak altyapının kazandırılması planlanmaktadır.

Bölümde, öğrencilerin Türkiye ve Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeleri analiz edebilecek bir formasyon edinebilmeleri yanında, mezun öğrencilerinin iş hayatında istihdam edilmeleri muhtemel olan sektörlerin gerektirdiği ek donanımları da sağlamalarına yönelik bir program yürütülmektedir.

Öğrencilerin, 3 ve 4. yıllarda kendi eğilimleri ve mezuniyet sonrası planladıkları yaşama ilişkin niteliklerini geliştirebilmelerine olanak verecek seçmeli derslere yönelmelerine de fırsat verilmektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler, Türkiye ve Dünya'da başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde ayrıca Kamu Kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkanı bulabilmektedirler.
İktisat Mezunları
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular