Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

127 yıllık köklü geçmişi ile yüksek öğrenim kurumları arasında saygın bir konuma sahip olan Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geçen öğretim yılını da güçlü akademik ve idari kadrosu ile başarı ile tamamlamıştır.

Fakültemiz bünyesinde; Almanca Enformatik, Almanca İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Fransızca Kamu Yönetimi, İktisat, İngilizce İktisat, İngilizce İşletme, İngilizce Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, İşletme ve Maliye olmak üzere 11 ayrı bölümde 4 ayrı dilde; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca eğitim yapılmaktadır. Bu imkanlar değişik iş kollarında çalışan mezunlarımızın özellikle çok uluslu firmalar tarafından tercihini arttırmakta, toplumda üniversitemizi ve fakültemizi en iyi şekilde tanıtmaktadır.

Fakültemizde eğitim ve öğretim, bir kısmı yabancı uyruklu 302 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. Akademik personelin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 82 idari personel de görev yapmaktadır. Geçen öğretim-eğitim yılında I. ve II. eğitimde yaklaşık 8000 öğrenci eğitim almış, öğretim-eğitim yılı sonunda ise yaklaşık 1600 öğrenci fakültemizden mezun olmuştur. Fakültemizdeki bölümlerin üniversite giriş sınavında ilk beşte yer almaları, öğrencilerimizin iyi bir donanımla mezun olmalarının ve iş yaşamında gerek özel, gerekse kamu sektöründe üst konumlara erişebilmelerinin bir sonucu olmaktadır.

Fakültemizin uluslararasılaşma çalışmaları içinde çeşitli Avrupa üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrenci değişim programları uygulanmaktadır. Fakültemiz popüler dallarda eğitim vermekte ve Fakülte-Sanayi işbirliği çerçevesinde, iş dünyasının önde gelen başarılı isimlerini eğitim kadrosuna katmaktadır. Fakültemiz Mezunlar Dernekleriyle yeterli iletişimi sağlamış olup, karşılıklı maddi, manevi destek içerisindedir.FAKÜLTEMİZİN TEMEL AMAÇLARI

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türk Üniversiteleri içinde yer alan 50 aynı türdeki Fakültede olduğu gibi, öğrencilerini; adını oluşturan İktisat ve İdari Bilimler alanında topluma faydalı kişiler olarak yetiştirmeyi ve onların bilgi ve beceri düzeyinin yükselmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçla, Fakülte öğrencilerinin oldukça geniş kapsamlı bir sosyal bilim alanında, çeşitli konularda kendilerini geliştirebileceği ve uzmanlaşabileceği bilgi ve beceriyi kazanması dikkate alınmış ve Fakültenin bölümleri ve öğretim ve eğitim programları bu ilkelere göre düzenlenmiştir.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geçmişten gelen köklü birikimi, kıymetli öğretim kadrosu ve geleceğe yönelik taşıdığı akademik vizyonu ile geçen eğitim yılını tamamlayarak iş ve akademi dünyasına, inisiyatif ve yaratıcı düşünce sahibi yeni ve dinamik beyinler kazandırmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak çağdaş standartlarda bir akademik formasyonun yanı sıra bilişim ekonomilerinin artan bir ivme ile geliştiği, e-ticaretin yaygınlaştığı ve küresel bilgi toplumunun tüm dünyaya hakim olmaya başladığı günümüz koşullarında, eğitim teknolojisinin 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilikte olması için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

İzleyen yıllarda araştırma projeleri daha kapsamlı ve daha yüksek ödenekli fonlarla desteklenerek akademik çalışmalara hız kazandırılacaktır. Bununla birlikte, öğretim elemanlarının görüşleri ve öğrencilere uygulanan memnuniyet anketlerinin sonuçları dikkate alınarak fiziki koşulların ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi hedefler arasındadır.

Öğrencilerimizin dört yıllık lisans eğitimleri süresince sadece teorik bilgi ile donatılmalarını yeterli görmeyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek suretiyle öğrencilerimizi okul sonrası hayata her yönüyle hazırlamayı ilke edinmiştir.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular