Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
İşletme
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 100'ün üzerinde öğretim elemanından oluşan akademik kadrosu ve kurumsal yapısı ile her yıl ortalama; 1800 öğrenciye hizmet veren, 400 civarında mezun veren bir bölümdür.

Üniversitemizin Anadoluhisarı Yerleşkesinde eğitim hizmetini sürdüren bölümümüz; Erasmus programı dahilinde, kısa süreli öğrenim amacıyla öğrencilerimizi yurtdışındaki üniversitelerin işletme okullarına göndermek suretiyle hem öğrencilerimizin bilimsel bilgi birikimlerini ve kültürel deneyimlerini artırmak hem de uluslararası alanda sahip olunan akademik deneyimini artırmak çabası içerisindedir.

İşletme Bölümü Lisans Programı; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku", "Sayısal Yöntemler" ve "Kooperatifçilik" Anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır.

Lisans programının ilk senesinde, daha çok genel bilgi birikimi içeren, işletmecilik alanına temel teşkil eden dersler yürütülmektedir. Programın ikinci ve üçüncü senelerinde ise işletme alanındaki alt branşlar üzerinde derinlemesine bilgi edinmeye, araştırma yapmaya ve pratik geliştirmeye yönelik dersler yürütülmektedir.

Programın dördüncü ve son senesinde ise öğrencilerimiz uzmanlık dallarına ayrılırlar. Bunlar; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama" ve "Yönetim ve Organizasyon" uzmanlık dallarıdır. Tercihlerini, bölüm öğretim elemanlarının bireysel danışmanlığı yardımıyla alan öğrencilerimiz son yılın her iki yarıyılında ayrı ayrı 30 kredilik ders yükünü dolduracak şekilde yedişer adet ders almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz belirledikleri uzmanlık dalından en az dört adet ders seçimi yaparlar. Bu dönemlerde tüm dersler seçimliktir.
İşletme Mezunları
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular