Marmara Üniversitesi Mezunlarını - Öğrencilerini Bulmanın En Kolay Yolu.
İşletme Enformatiği (Almanca)
Bölümlerin Kuruluşu, Destekleyicileri

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Almanca İşletme ve İşletme Enfomatiği Bölümleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 21.03.1991 tarihli milletlerarası anlaşmaya dayanılarak, DAAD (Alman Akademik Mübadele Teşkilatı) ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile 1991 yılında kurulmuştur. 29.05.1998 tarihinde Marmara Üniversitesi ile Lüneburg Üniversitesi arasında varılan işbirliği neticesinde Lüneburg Üniversitesi, bölümlerin Almanya'daki partner üniversitesi olarak DAAD tarafından görevlendirilmiştir. 01.08.2002 tarihinde DAAD, Lüneburg Üniversitesi'ne proje ile ilgili tüm yönetsel ve idari sorumluluğu devretmiş ve Lüneburg Üniversitesi'ni proje sorumlusu birim olarak atamıştır. 01.01.2007 tarihinde ise Prof. Dr. Dieter Riebesehl İşletme Enformatiği Bölümü yeni proje yöneticisi olarak atanmıştır.


Bölümlerin Kuruluş Amacı

Her iki ülke de bölümlerin kuruluşunu ve faaliyetlerini destekleyerek, küresel gelişmeye katkıda bulunabilecek, gelecek yönelimli düşünebilecek, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek ve aldıkları çok kültürlü eğitim aracılığıyla Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemiştir. Öğrencilerin eğitiminde üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş birliği önemli rol oynamakta, böylelikle öğrenciler bilim ve sanayi arasında köprü oluşturabilmektedir.


Öğrenim ve Öğrenci Profili

Öğrenim; 1-2 yıllık yabancı dil hazırlığı, 4 yıllık lisans öğrenimi ve 2 yıllık yüksek lisans öğrenimi olmak üzere bölümlere ayrılmıştır.

Almanca İşletme Enformatiği Bölümü'nde şu an da 330 öğrenci(hazırlık bölümü dahil) okumaktadır. Yılda 56 yeni öğrenci enformatik bölümüne kayıt olmaktadır.
Bölümde çok sayıda alman dilinde eğitim veren liselerden gelen ve Almanya'dan değişim yoluyla gelmiş öğrenciler bulunmaktadır. Öğrenciler bölüme, ÖSYM Merkezi Sınav Sistemi esasına göre alınmaktadır. Almanca İşletme Enformatiği Bölümü'nü kazanan öğrenciler her yıl sınava giren 1.800.000 adayın en iyi ilk 5000'i arasından gelmektedir. Güncel anket sonuçlarına göre, bölüm öğrencilerinin %85'inin ingilizce dilinde eğitim veren liselerin mezunlarından oluştuğu, %10'unun ise alman kökenli liselerin mezunlarından olduğu görülmektedir. Bu sebeple çoğu öğrencimiz 2 yabancı dil bilerek mezun olmaktadır.
Öğrencilerimiz yaz tatilinde hem Türkiye hem de Almanya'da staj yapmaktadırlar. Ayrıca bölüm tarafından da pekçok staj imkanı sunulmaktadır.

İşletme Enformatiği Bölümü Öğrencileri yüksek kalitede uluslararası know-how bilgisine sahip, hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki firmaların enformatik ve işletme branşlarında gereksinim duydukları personel ihtiyaçlarını başarıyla giderebilecekleri yapıdadırlar. 1995 yılından beri 474 mezunumuz hem Türkiye yerleşik hem de yurtdışında ki alman firmalarında başarılı pozisyonlarda, giderek artan sayıda istihdam edilmektedirler. Bu sayede Almanca İşletme Enformatiği Bölümü önemli bir entelijans havuzu oluşturmaktadır.
Aktif Mezunlar
İstatistikler

Toplam Mezun :3461

Tüm İstatistikler
Anasayfa - Marmara Üniversitesi Mezunları Listesi - Mezun Bul Ara - Marun Duyurular